Akvi Top FD 30

TÜÜP Ühekomponentne, vesialuseline akrülaatvärv.

SOBIVUS Sobib ustele, paneelidele, liistudele jmt puit- ja puitkiudplaatpindadele.

KASUTUSOBJEKTID Uksed, paneelid, liistud jmt puit- ja puitkiudplaatpindadele.

Akvi Top FD 30 ohutuskaart

Kirjeldus

Toonid AVATINT-toonimine.

Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY- värvikaardid

Läikeaste Poolmatt

Kulu
Akvi Top FD 30
Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.

Vedeldi/lahusti Vesi ja Akvi lahusti

Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja õhkpihustamine.

Kuivamisaeg
Akvi Top FD 30
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 33±2 mahu-%
43±2 massi-%

Erikaal 1,2±0,1 kg/l

Tootekood 454-sari

Kasutamine

Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur üle + 18 ºC ning suhteline õhuniiskus alla 70%.

Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-600). Eemalda lihvimistolm enne värvimist.

Kruntimine Soovitatavad kruntvärvid:
Akvi Primer MDF, Diccoplast Primer ja Dicco Surf Primer.

Värvimine Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-5%. Soovitatav düüsi suurus on 0,011 – 0,015″ ja rõhk 120-160 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-5%. Soovitatav düüsi suurus on 0,011 – 0,015″ ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustusõhu rõhk 1-3 bar. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 0-5%. Soovitatav düüsi suurus on 1,6-2,2 mm ja rõhk 2-3 bar-i.

Koostisosade segamine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Vedelda värvi vajadusel veega.

Töövahendite puhastamine Vesi.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 14,3 g/l värvi kohta. Maksimaalne lenduvate orgaaniliste ainete sisaldus värvis (vedeldatud 5 mahu-%) on 13,5 g/l. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l (2010).