Akvilac FD-J 25

TÜÜP Vesialuseline ühekomponentne akrülaatlakk.

SOBIVUS Väga kiiresti kuivav pinnalakk sisetöödeks. Lakikiht jääb läbipaistev ja seega sobib pinnalakiks tumedate peitsitud pindade peale. Sobib kasutamiseks ka kruntlakina vesialuselise UV-kõveneva laki all

KASUTUSOBJEKTID
Sobib liistudele, mööblile, ustele, paneelidele jm puitpindadele. Eriti sobilik kiiretele tootmisliinidele.

Akvilac FD-J 25 ohutuskaart

Kirjeldus

Omadused Väga hea vastupidavus keemilisele koormusele.

Toonid Akvi Tone-toonimine.

Värvikaardid Akvicolor AT-värvikaart, lisaks teised toonid vastavalt tellimusele. Temaspeed-toonimine.

Läikeaste Poolmatt

Kulu
Akvilac FD-J 25
Laki kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.

Vedeldi/lahusti Vesi

Töövahendid Lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja konventsionaalne õhkpihustamine.

Kuivatamine
Akvilac FD-J 25
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 23±2 mahu-%
25±2 massi-%

Erikaal 1.0 kg/l

Tootekood 483 6909

Kasutamine

Värvimistingimused Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur üle +18 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 70 %.

Eeltöö Puitpind lihvi lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-600). Eemalda lihvimistolm tolmuimejaga enne lakkimist.

Lakkimine Soovitatavad kruntlakid:
Akvilac FD-J 25.

Soovitatavad pinnalakid:
Akvilac FD-J 25 ja Luminol Clear 25.

Pinnatöötlus Lisaõhuga kõrgsurvepihustamine (viskoossus DIN4) 40-60 sek, saab kui vedeldada toodet 0-5 mahu-%. Soovitatav düüs on 0,009 – 0,013″ ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt lakitavale objektile.

Konventsionaalne õhkpihustamine (viskoossus DIN4) 45-60 sek, saab kui vedeldada toodet 0-5 mahu-%. Soovitatav düüs on 1.4 – 1.8″ ja rõhk 2-3 bar-i.

Koostisosade segamine Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Väldi vahu tekkimist. Vedelda veega vajaliku viskoossuseni.

Töövahendite puhastamine Vesi.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on 21 g/l. LOÜ sisaldus 5 mahu-% vedeldatud kasutusvalmis tootes on 20 g/l. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/e) 130 g/l (2010).