Interior White

Täismatt valge laevärv

  • Tervise- ja keskkonnasõbralik
  • Veepõhine
  • Lahustivaba
  • Peaagu lõhnatu
  • Väga hea kattevõimega
  • Jätab säravvalge ja ühtlase pinna
  • Lihtne töötada

Toote Infoleht
Ohutuskaart

Küsi pakkumist

Tootekood: White Kategooria:

Kirjeldus

H2O

Kasutuskoht
Laed kuivades ruumides (magamis-, laste-, elutoad, esikud jm). Sobib uute ja varem värvitud betoon-, krohv-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat- ja kipsplaatpindade ning pahteldatud pindade värvimiseks.

Läige
Täismatt.

Katvus (1x)
7-9 m2/l – siledal pinnal; 3-5 m2/l – kipsplaat- ja pahteldatud pinnal.

Toonimine
Värv on kasutatav valgena, ei ole toonitav.

Töövahendid
Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,017” – 0,021”ehk 0,460 – 0,530 mm.

Kuivamisaeg
0,5 tundi – puutekuiv, 1-2 tundi – ülevärvitav. (+23 °С, RH 50%).

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 10% värvi mahust.

Pakendid
1 L; 3 L; 10 L.

Säilitamine
Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote pakendil märgitud valmistamisajast.

Kuivainesisaldus
u 35%.

Tihedus
1,5 kg/l.

Märghõõrdekindlus
3. klass vastavalt standardile ISO 11998 (200 tsüklit 20-70 mikronit), 400 pesemiskorda vastavalt standardile SFS 3755.

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele.

Lisainfo

Pakend

1 L, 3 L, 10 L

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Pahteldatud pind, poorne või ebaühtlase imavusega pind ning kipsplaat- ja puitkiudplaat pind krundi vesialuselise kruntvärviga Interior Primer. Krundi metallpind metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+, nõrk või kriitpahtliga pahteldatud pind alküüdkruntvärviga Special Primer. Kõikide kruntvärvide kasutamisel järgi nende kasutusjuhendit.
Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine värvikiht, lubi- ja kriitvärv. Pese pind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi kõva ja läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm. Nõrk või kriitpahtliga pahteldatud pind krundi alküüdkruntvärviga Special Primer. Praod ja ebatasasused pahtelda sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Pahteldatud pinna kruntimiseks kasuta värvi Interior White, mis on vedeldatud veega 10% värvi mahust.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur peab olema üle +5 ºC, suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvimise ajal väldi tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle 28 ºC).

VÄRVIMINE
Sega värvi Interior White enne kasutamist hoolikalt, vajadusel vedelda veega kuni 10% värvi mahust. Värvi 1-2 korda rulli, pintsli või pihustiga.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega.

PINNA HOOLDAMINE
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Väldi pinna tugevat hõõrumist. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedat käsna või harja! Peale pesu loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib põhjustada allergilise reaktsiooni. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/a) 30 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 15 g/l.

TRANSPORT
Kaitsta külma eest!