Kolorex Akva

Veepõhine kaitsev puidupeits

Kaitseb puitu UV-kiirguse ja niiskuse eest
Toob esile puidu kauni struktuuri
Kuivab kiiresti
Vähese lõhnaga

Vivacolor

Toote infoleht

Ohutuskaart

Kirjeldus

Kasutuskoht
Saetud ja hööveldatud voodrilauad, palkpinnad, aiad, uksed, aknad ja muud välistingimustesse jäävad puitpinnad. Sobib uutele ja varem puidukaitsevahendi või peitsiga töödeldud puitpindadele ning termotöödeldud puidule. Mitte kasutada kasvuhoonete sisepindadel.

Katvus 1x
4-8 m2/l – saetud puitpinnal, 8-12 m2/l – hööveldatud puit- ja palkpinnal.

Toonimine
Toonitav Tikkurila puidukaitsevahendite värvikaardi järgi. Toonitud värvi ümber ei vahetata. NB! Puitpinna UV-kiirguse eest kaitsmiseks on vajalik toote toonimine. Lõplik toon tuleb välja peale peitsitud pinna kuivamist, tooni täpsus sõltub pealekandmismeetodist ja puiduliigist.

Alusvärvid
EP-alusvärv.

Töövahendid
Pintsel või värvipihusti.

Kuivamisaeg
2-4 tundi – puutekuiv, 24 tundi – ülevärvitav (+23 °С, RH 50%). Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Vesi.

Pakendid
0,9 L; 2,7 L; 9 L.

Säilitamine
Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud kuupäevani.

Kuivainesisaldus
u 22%.

Tihedus
u 1,0 kg/l (ISO 2811).

Lisainfo

Pakend

0,9 L, 2,7 L, 9 L.

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud pind Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud, mustunud või siniseks tõmbunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusjärgus puiduimmutusainega Kolorex Protekt.
Varem värvitud pind:
Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese määrdunud pind Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud, mustunud või siniseks tõmbunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi puhta puiduni puhastatud pind puiduimmutusainega Kolorex Protekt.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas, õhutemperatuur +5 ºC kuni +28 ºC, suhteline õhuniiskus 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga ja otsese päikese käes.

VÄRVIMINE
Sega puidupeitsi Kolorex Akva enne kasutamist ja kasutamise ajal hoolikalt. Ühtlase toonierinevusteta pinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud puidupeitsi. Töötle 1-2 korda pintsli või värvipihustiga. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. NB! Enne peitsimise alustamist kata kinni ümbritsevad taimed ja põõsad, et kaitsta neid puidupeitsi pritsmete eest.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne peits, pese koheselt veega.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS
Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab: 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati ja koobalt bis (2-etüülheksanoaati). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/e) 130 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvitootes 130 g/l.

TRANSPORT
Kaitsta külma eest!