Temaline EPL 100

Temaline EPL 100

TÜÜP Kahekomponentne epoksüüdfenoolvärv.

SOBIVUS Vastupidav mitteoksüdeeruvatele hapetele, leelistele ja sooladele uputustingimustes.
Vastupidav kütustele ja kemikaalidele, loetelu on kirjas vastupidavustabelis.
Sobib kuuma vee +65 ºC- 90 ºC uputustingimustesse.
Vastupidav kuivale kuumusele kuni +150 ºC, kuid värvitoon võib muutuda.

Temaline EPL 100 ohutuskaart

Vedeldi 1031 ohutuskaart

Kõvendi 008 5612 ohutuskaart

Toote kirjeldus

Toonid Valge, beež (RAL 1015) ja helehall (RAL 7032 ja 7044).

Läikeaste Poolläikiv

Kulu
Temaline EPL 100
Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, samuti ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.

Pakendid Kõrgsurvepihustamisel või pintsliga.

Vedeldi/lahusti 1031

Segamissuhe Värv 5 mahuosa 25V 7005
Kõvendi 1 mahuosa 008 5612

Kasutusaeg ( 23 °C) 1 tund

Kuivamisaeg
Temaline EPL 100
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 72±2% (ISO 3233)
83±2%

Erikaal 1.45 kg/l (kasutusvalmis värvi töösegu).

Tootekood 25V 7005 (värv), 008 5612 (kõvendi)

Kasutamine

Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 ºC ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.

Eeltöö Õlid, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. (SFS-EN ISO 12944)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½. (SFS-ISO 8501-1)

Kruntimine Temaline EPL 100.

Värvimine Temaline EPL 100.

Värvimine Pinnale kandmine kõrgesurve pihustiga või pintsliga. Sõltuvalt pinnale kandmise meetodist võib värvi vedeldada 0-5%. Kõrgsurve püstoli düüs 0.015″-0.019″. Värvilehviku nurk vali vastavalt värvitavale konstruktsioonile.

Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi enne kasutamist eraldi hoolikalt läbi. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Kasuta segamiseks mehhaanilist mikserit.

Töövahendite puhastamine Vedeldi 1031.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 240 g/l värvi kohta. LOÜ hulk valmis töösegus (vedeldatud 5 mahu-%) on 270 g/l.