Universal Classic matt

Matt alküüdvärv puit-ja metallpindadele

Hea löögi- ja kulumiskindlus
Hea pesemis- ja niiskuskindlus
Vastupidav kemikaalide toimele
Sobib puit- ja metallpindadele

matt

Toote infoleht

Ohutuskaart

Kirjeldus

Kasutuskoht
Mööbel, uksed, aknaraamide ruumisisesed pinnad, radiaatorid, tööriistad, paatide veepealsed osad, jalgrattad, liistud jm. Sobib uute ja varem värvitud puit-, puitkiudplaat- ja metallpindade värvimiseks.

Läige
Matt.

Katvus (1x)
10-12 m2/l – sileda pinna värvimisel.

Toonimine
Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida Tikkurila sise- ja välisvärvikaartide järgi (A- ja C-alusvärv). Erksate toonide puhul on piisava kattevõime saamiseks vajalik aluspinna kruntimine pinnavärviga võimalikult sarnast tooni toonitud kruntvärviga.

Alusvärvid
A- ja C-alusvärv.

Töövahendid
Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,013” – 0,015” või 0,330 – 0,380 mm.

Kuivamisaeg
3-4 tundi – puutekuiv, 24 tundi – ülevärvitav (+23 °С, RH 50%). Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Special Solvent või Special Solvent Spray. Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese ühe ülalnimetatud vedeldiga.

Pakendid
0,9 L; 2,7 L; 9 L.

Säilitamine
Toode on külmakindel.

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).

Kuivainesisaldus
u 53%.

Tihedus
1,3-1,4 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).

Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav puhastuskemikaalide, nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin, etanool) ja õlide lühiajalisele toimele. Ei ole vastupidav tugevatoimelise lahusti (nitrolahusti) toimele.

Termostabiilsus
Kuivas ruumis kuni +100 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.

Lisainfo

Pakend

0,9 L, 2,7 L, 9 L

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Varem värvimata pind:
Puhasta puitpind tolmust ja mustusest. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik, töötle sisetingimustes olevad oksakohad oksalakiga Tikkurila Oksalakka. Krundi pind alküüdkruntvärviga Special Primer. Metallpinnalt eemalda rooste ja pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Kuivanud pind krundi metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop +.
Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine värvikiht ja rooste. Määrdunud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi läikiv ja kõva pind matiks, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Krundi pahteldatud pind alküüdkruntvärviga Special Primer, metallpind metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop +. Praod ja ebatasasused pahtelda puidupahtliga Vivacolor Snickeri , lihvi ja eemalda lihvimistolm. Pahteldatud pind krundi eelnevalt kasutatud sobiva kruntvärviga.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur +5 °С kuni +28 °С, suhteline õhuniiskus alla 80%.

VÄRVIMINE
Sega värvi Universal Classic enne kasutamist hoolikalt, vajadusel vedelda vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray kuni 5% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1 – 2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent võiSpecial Solvent Spray.

PINNA HOOLDAMINE
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesemist loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi selle tootja antud soovitusi. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS UN 1263
Sisaldab: süsivesinikke, C9-C11, n-alkaane, isoalkaane, tsüklilised, <2% aromaatsed; koobalt bis (2-etüülheksanoaati) ja etüülmetüülketoksiimi. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida auru sissehingamist. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit. Hoida eemal sädemetest ja lahtisest leegist. - Mitte suitsetada. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 300 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 300 g/l. TRANSPORT
Toode on külmakindel.