Empire mööblivärv A (valge)

8.78128.10 (sis. km)

Tiksotroopne (želeetaoline) alküüdvärv.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Tiksotroopne (želeetaoline) alküüdvärv.

Sobivus

Puit-, puitkiud-, puitlaastplaat- ja metallpindadele sisetingimustes vastavalt kasutusjuhendile. Empire tasandub hästi ja on eriti sobilik pintsliga värvimisel.

Kasutusobjektid

Mööbel sisetingimustes.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv A

Toonid

Tikkurila Symphony, Tunneta Värvi ja Feelings värvikaardi toonid.

Läikeaste

Poolmatt

Kulu

10-12 m2/l.

Pakendid

Alusvärvid: 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l ja 9 l
Valmistoon on must: 1/3 l

Vedeldi/lahusti

Special Solvent

Töövahendid

Pintsli või värvipihustiga.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

3 tundi – tolmukuiv. Teist korda võib värvida järgmisel päeval.

Pesemiskindlus

Hea tavaliste pesuainetega, SFS 3755.

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav tärpentiinile, lakibensiinile ja tehnilisele piiritusele. Ei ole vastupidav nt. nitrolahustile. On vastupidav taimsetele ja loomsetele rasvadele ja – õlidele, samuti määrdeõlidele ja –rasvadele.

Kuivainesisaldus

50% valgel toonil.

Erikaal

1,2 kg/l valgel toonil, ISO 2811.

Säilitamine

Toode talub külmladustamist ja –transporti. Halvasti suletud või poolik nõu ei säili kaua.

Lisainfo

Pakend

0.225l, 0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Eeltöö

Uued värvimata pinnad:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest, krundi Jehu või Otex kruntvärviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese Maalipesu puhastusainega ja loputa hoolikalt veega ning lase kuivada. Eemalda vana pragunev, lahtine värvikiht ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga Vivacolori sarjast. Vajadusel krundi Jehu või Otex kruntvärviga.

Värvimine

Üldiselt ei ole vaja värvi enne kasutamist segada. Kui seda siiski tehakse (nt. vedeldamisel) lasta värvil seista tiksotroopsuse taastumiseni. Pintsliga värvimisel lahustada vedeldiga Special Solvent (Vivacolor), värvipihustiga värvimisel lahustada vedeldiga Special Solvent Spray (Vivacolor). Värvida pintsli või värvipihustiga 1-2 korda.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).

Hooldusjuhised

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest:

Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Loputa pind hoolikalt.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.

Hooldus

Empirega värvitud pinnad võib üle värvida sarnase lahustipõhise värviga. Vt lõiku Eeltöötlus.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab: Tööstusbensiini, hüdrogeenitud, raske (alifaatne lahustibensiin). TULEOHTLIK! Vältida lahustiaurude/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab metüületüülketoksiimi. Võib põhjustada ülitundlikkust.

SEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –