Helmi Kalustekitti – mööblipahtel

3,60 (sis. km)

Veepõhine spetsiaalne pahtel mööblile.

Ohutuskaart

Tootekood: 710004027 Kategooriad: , , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Veepõhine spetsiaalne pahtel mööblile.

Sobivus

Väiksemate pragude ja lõhede tasandamiseks enne värvimist. Sobib nii uutele kui ka varem värvitud pindadele. Kihi paksus 3 mm.

Kasutusobjektid

Mööbel, uksed, aknaraamid jm puitpinnad kuivades sisetingimustes.

TEHNILISED ANDMED

Toonid

Valge.

Pakendid

200 ml

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pahtlilabidas.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Õhuke kiht (1 mm) on lihvimiskuiv u 1 tunni pärast. Kuivamisaeg sõltub kihi paksusest, suhtelisest õhuniiskusest ja temperatuurist.

Täitevõime

3 mm, maks

Kuivainesisaldus

74%.

Erikaal

1,7 kg/l, ISO 2811

Säilitamine

Kaitsta külma eest. Hoida kuivas ja jahedas, päikesevalguse eest kaitstult.

Lisainfo

Pakend

200ml

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Eeltöö

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Kanna pahtel pinnale pahtlilabidaga.

Varem värvitud pind:
Pese varem värvitud pind Kalustepesu puhastusvahendiga. Kui pind on kuivanud, eemalda vana lahtine värvikiht ning lihvi pind matiks. Eemalda lihvimistolm.

Pinnatöötlus

Kanna Helmi Kalustekitti pinnale pahtlilabidaga. Pahtelda suuremad augud ja praod kaks või enam korda. Lihvi pind ja eemalda lihvimistolm.

Pahteldatud pinda võib üle värvida veepõhise või alküüdvärviga.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.