Panssaripesu – plekk-katuste pesuaine

6.7743.92 (sis. km)

Ammoniaaki sisaldav emulgeeriv plekk-katuste pesuaine.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Ammoniaaki sisaldav emulgeeriv plekk-katuste pesuaine.

Sobivus

Mustust, rasvu, õlisid jm emulgeeriv pesuvahend, tsingitud pindade puhastamiseks enne värvimist. Sobib ka varem värvitud pindade pesuks.

Kasutusobjektid

Uued tsingitud pinnad ja ka varem värvitud pinnad.

TEHNILISED ANDMED

Pakendid

1 l, 5 l ja 10 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Erikaal

  1. 1,0 kg/l, ISO 2811

Säilitamine

Hoida külma eest.

Lisainfo

Pakend

1l, 5l, 10l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Eeltöö

Eemalda roostetanud pinnalt rooste terasharja ja kaabitsaga. Varem värvitud pinnalt eemalda lahtine või kooruv värvikiht.

Vedeldamine

1 osa pesuvahendit, 4 osa vett.

Pinna puhastamine

Kanna pesuvahend pinnale ja pese hoolikalt harjaga hea lõpptulemuse saamiseks. Loputa hoolikalt veega. Pese suured pinnad väikeste alade kaupa, nii väldid pesuvahendi kuivamist enne loputamist. Lase pinnal enne värvimist kuivada.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Ärritav!

Sisaldab: Ammoniaaki. ÄRRITAB SILMI. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kasutada sobivaid kaitsekindaid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab < 5 % anioonseid pindaktiivseid aineid ja < 5 % fosfaate.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Lahjad puhastusvahendi loputusveed ei tekita loodusele kahju. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –