Teho Ikkunamaali – aknavärv A (valge)

11,2089,00 (sis. km)

Alküüdõlivärv.

Ohutuskaart

Puhasta
Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Alküüdõlivärv.

Sobivus

Uute ja varem värvitud puitpindade värvimiseks välistingimustes.

Kasutusobjektid

Aknaraamid, uksed ja piirded.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv A

Toonid

A-alusvärvi võib kasutada valgena või toonida Tikkurila Puiduvärvide värvikaardi järgi.  Toonitud värvi ümber ei vahetata.

Läikeaste

Poolläikiv

Kulu

8-10 m2/l.

Pakendid

A-alusvärv: 0,9 l ja 2,7 l, 9l.

Vedeldi/lahusti

Special Solvent

Töövahendid

Pintsel.

Kuivatamine

Värvitud pind on kuiv u. ööpäeva möödudes. Kuivamine on aeglasem paksu värvikihi puhul, temperatuuri langedes või kui suhteline õhuniiskus on kõrge.

Kuivainesisaldus

u 65% sõltuvalt värvitoonist.

Erikaal

u 1,2 kg/l sõltuvalt värvitoonist, ISO 2811.

Säilitamine

Talub külmladustamist ja -transporti. Halvasti suletud või poolik värvipurk ei säili kaua.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80% töötamise ja kuivamise ajal.

Eeltöö

Värvimata pinnad:
Puhasta töötlemata pind mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Krundi pind Valtti Pohjuste puiduimmutiga. Roostetavad metallosad nagu naelapead, krundi Universal Korrostop + (Vivacolor) metallkrundiga. Oksakohtadelt eemalda vaik.

Varem värvitud pinnad:
Eemalda varem värvitud pinnalt lahtine värv ja pahtel. Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuvahendiga või vajadusel Homeenpoisto puhastusvahendiga. Lihvi ära teravad servad ning läikivad pinnad matiks. Eemalda lihvimistolm. Puiduni puhtad pinnad töötle Valtti Pohjuste puiduimmutiga. Kiti aknad ja võimalikud praod Ikkunakitti aknakitiga.

Värvimine

Esmane värvimine:
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Krundi pind Teho Ikkunamaali aknavärvi või Öljypohja kruntvärviga, mõlemad vedelda 5% vedeldiga Special Solvent (Vivacolor). Värvi polüuretaan- ja katalüütvärviga värvitud aknaraamid 5% vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) vedeldatud Teho Ikkunamaali värviga peale lihvimist. Värvi pintsliga. Pinnavärvimine soorita ühekordselt, soovitavalt mõne ööpäeva möödudes kruntimisest vedeldamata Teho Ikkunamaali värviga. Värv peab ulatuma 1-2 mm klaasi peale.

Puitpinnal võib olla vaiku ja teise värvi ekstraktiivaineid, eriti oksakohtadel. Need võivad põhjustada värvi muutust või vaigu imbumist läbi värvikihi temperatuuri ja õhuniiskuse kõikumise tulemusel

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).

Hooldusjuhised

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes. Enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Varsti peale töötlemist võib pinda puhastada kergelt pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

Mitte varem kui 1 kuu möödudes värvimisest võib määrdunud pinda puhastada Huoltopesu-ga (1 osa Huoltopesu ja 10 osa vett). Eriti määrdunud pinnad puhasta tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/d) 300g/l. Teho Ikkunamaali sisaldab LOÜ maksimaalselt 300g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Kahjulik!

Sisaldab: Tööstusbensiini (nafta) hüdrogeenitud, raske ja tolüülfluaniidi. TULEOHTLIK. KAHJULIK SISSEHINGAMISEL. Vältida lahustiaurude/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohea arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab etüülmetüülketoksiimi ja tolüülfluaniidi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Tühi, puhas ja kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Tootega määrdunud riideribad võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR 3 III