Teho Öljymaali – alküüdõlivärv puitfassaadile C (värvitu)

Seda toodet ei ole hetkel laos ja pole seetõttu saadaval.

Tootekood: - Kategooriad: , , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Alküüdõlivärv.

Sobivus

Varem töötlemata, tööstuslikult krunditud või varem õlivärviga värvitud saetud ja hööveldatud puitpindade värvimiseks välistingimustes.

Kasutusobjektid

Välisseinad, voodrilauad, välisuksed, piirded, lipuvardad, puitaiad.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv C

Toonid

Tikkurila Puiduvärvide värvikaardi ja Facade värvikaardi toonid.

Läikeaste

Poolläikiv

Kulu

Saetud puitpindadele 6-8 m²/l. Hööveldatud puitpindadele 9-11 m²/l.

Pakendid

0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l.

Vedeldi/lahusti

Special Solvent

Segamissuhe

Kruntimiseks u 5% vedeldiga Special Solvent (Vivacolor), pinnavärvimisel vajaduse korral.

Töövahendid

Pintsel.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Värvitud pind on kuiv umbes ööpäeva möödudes.

Lõppviimistlus teha soovitavalt alles mõne päeva pärast peale kruntimist. Madalamatel temperatuuridel, niiske ilmaga ja värvides paksu kihina, kuivamisaeg pikeneb.

Ilmastikukindel

Õlivärvidele iseloomulikult värvipind matistub aja jooksul.

Kuivainesisaldus

u.62%, sõltuvalt värvitoonist.

Erikaal

u.1,3 kg/l sõltuvalt toonist, ISO 2811

Säilitamine

Talub külmladustamist ja –transporti. Halvasti suletud või poolik värvipurk ei säili kaua.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l, 18l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80% töötamise ja kuivamise ajal. Soorita värvimine nii, et värvikiht jõuaks kuivada enne õhtuse kaste tekkimist, sest niiskus muudab värske värvikihi matiks.

Eeltöö

Värvimata pinnad:
Puhasta töötlemata pind võimalikust mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Krundi pind võimalikult varajases ehitusstaadiumis Valtti Pohjuste puiduimmutiga. Roostetavad metallosad, nagu naelapead, krundi Rostex Super metallikruntvärviga. Oksakohtadelt eemalda vaik.

Varem õlivärviga värvitud pinnad:
Eemalda varem värvitud pinnalt lahtine värv kaaprauaga ja harja pind puhtaks terasharjaga. Pese mustad ja hallitanud kohad Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt toote kasutusjuhendile. Puiduni puhtad pinnad töötle Valtti Pohjuste puiduimmutiga.

Värvimine

Ühtlase tooni saamiseks varu ühte nõusse piisavalt valmissegatud värvi. Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Värvi pintsliga. Krundi pinnad 5% vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) vedeldatud Teho Öljymaali värviga. Pinnavärvimine tee ühekordselt soovitavalt mõni ööpäev pärast kruntimist vedeldamata Teho Öljymaali värviga. Vajadusel võid pinnavärvi vedeldada Special Solvent vedeldiga (Vivacolor). Töötle puitmaterjali otsmised pinnad eriti hoolikalt.

Hooldusvärvimine:
Varem Teho Öljymaali värviga värvitud pinnad võib hooldusvärvida Teho või Ultra sarja värvidega.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese Tikkurila Pensselipesu või lakibensiiniga 1050.

Hooldusjuhised

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Varsti pärast töötlemist võib pinda puhastada kergelt pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga. Mitte varem kui 1 kuu möödudes värvimisest võib määrdunud pinda puhastada Huoltopesu-ga (1 osa hoolduspesu 10 osa veega). Eriti määrdunud pinnad puhasta tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/d) 300g/l. Teho öljymaali sisaldab LOÜ maksimaalselt 300g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

GHS02

GHS07

Sisaldab: 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiatsool-3-ooni ja 2-oktüül-2H-isotiatsool-3-ooni. Hoiatus. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni nahal. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida aurude sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästiventileeritavas kohas. Kaitsta sädemete ja lahtise tule eest. – Suitsetamine keelatud. Vältida toote sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab vähesel määral sensibiliseerivaid aineid: etüülimetüüliketoksiimi ja koobaltneodekanoaati.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Tootega määrdunud riideribad võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR 3 III