Temablast EV 110

TÜÜP Kahekomponentne raudoksiididega pigmenteeritud epoksüüd töökojakrunt.

SOBIVUS Kaitseb haaveldamisega puhastatud terast hoidmise, töötlemise ja paigalduse käigus. Ei tekita probleeme keevitamise, lõikamise, põletamise ja teiste metallitöötluste käigus.

KASUTUSOBJEKTID Teraspinnad.

Temablast EV 110 ohutuskaart

Kirjeldus

TEHNILINE INFO

Omadused Toode on leidnud heakskiidu: Det Norske Veritas´elt Offshore Standards, Det Norske Veritas´ Rules for Classification of Ships ja Det Norske Veritas´ Type Approval Programme 1-602.2, 1999, Shop Primers for Corrosion Protection of Steel Plates and Sections. Töökoja krunt on heaks kiidetud haaveldusega puhastatud metall-lehtedele ja sektsiooni jaoks. Tööstuslikuks kasutamiseks kooskõlas Direktiiviga 1999/13/EC.

Toonid Punane

Läikeaste Matt

Kulu
Temablast EV 110
Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja -tingimused, värvitava pinna kuju ning kvaliteet.

Vedeldi/lahusti 1031

Segamissuhe Värv 2 mahuosa 008 7920

Kõvendi 1 mahuosa 008 7929

Töövahendid Pihustamine.

Kasutusaeg ( 23 °C) 24 tundi

Kuivamisaeg
Temablast EV 110
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 27 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
48 ± 2 massi-%

Erikaal 1.2 kg / l (kasutusvalmis värvi töösegu)

Tootekood 008 7920

Kasutamine

Värvimistingimused Pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt + 10 ºC ja õhu suhteline niiskus olema alla 80 %. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.

Eeltöö Õli, rasvad ja soolad eemaldatakse sobival viisil. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½. (ISO 8501-1) Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine parema nakkuvuse saavutamiseks.

Viimistlemine Sobivad kõik värvitüübid välja arvatud tsingiga rikastatud värvid. Krundile pinnavärvi valides tuleb arvestada pinnale mõjuvate erinevate koormustega. (SFS 8145)

Värvimine Pihustamine. Vajadusel võib värvi vedeldada 0 – 5 % viskoossuseni 16 – 18 s DIN 4/20 ºC juures. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0,011” – 0,018” ja rõhk 120 – 180 bar-i. Pihustusnurk valitakse detaili kujust lähtuvalt.

Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Kõvendi lisa värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Kasuta segamiseks Temaspeed Squirrel Mixer`it.

Töövahendite puhastamine Vedeldi 1031.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 610 g/l värvi kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 5 mahu-%) on 625 g/l.