Temacoat EP Primer

TÜÜP Kahekomponentne epoksüüdkruntvärv, mis sisaldab tsinkfosfaati.

SOBIVUS Kasutatakse epoksüüd- ja polüuretaansüsteemide krunt- ja vahekihivärvina.

Temacoat EP Primer ohutuskaart

Vedeldi 1031 ohutuskaart

Kõvendi 008 5600 ohutuskaart

Kirjeldus

Omadused Väga hea nakkuvus teras- ja tsingitud pindadega. Kuivab kiiresti ülevärvitavaks.

Toonid RAL 7035

Läikeaste Matt

Kulu
Temacoat EP Primer
Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, samuti ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.

Vedeldi/lahusti 1031

Segamissuhe Värv 4 mahuosa 82VR735

Kõvendi 1 mahuosa 008 5600

Töövahendid Kõrgsurvepihusti või pintsel.

Kasutusaeg ( 23 °C)
4 tundi

Kuivamisaeg
Temacoat EP Primer
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 53±2 mahu-% (ISO 3233)

71±2 massi-%.
Erikaal 1.4 – 1.5 kg / l (kasutusvalmis värvi töösegu)

Kasutamine

Värvimistingimused Pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle 0 ºC ja suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.

Mitte värvida kui temperatuur on alla 0 °C ja on oht pinna jäätumiseks. Värvi temperatuur peab värvimise ajal olema üle 15 ºC. Kinnistes ruumides peab värvimise ja värvi kuivamise ajal olema tagatud korralik ventilatsioon.

NB! Epoksüüdpinnakatted võivad välistingimustes aja jooksul kriidistuda ja värvitoon võib muutuda.

Eeltöö Eemalda õlid, rasvad ja soolad sobival viisil. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½ (SFS-ISO 8501-1). Juhul, kui pritspuhastus ei ole võimalik, siis teostada fosfaatimine parema nakkuvuse saavutamiseks.

Tsingitud pinnad: Pinna ühtlaseks karestamiseks teha pühkepuhastus kasutades mittemetallilisi materjale, nt kvartsliiva. (SaS, SFS 5873) Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pese PANSSARIPESU puhastusvahendiga.

Krunditud pinnad: Õlid, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (ISO 12944-4)

Kruntimine TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMABOND, TEMAZINC 77, TEMAZINC 99 ja TEMASIL 90.

Viimistlemine TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA 50, TEMADUR, TEMATHANE, FONTECOAT EP 50 ja FONTECOAT EP 80.

Värvimine Kõrgsurvepihustamine või pintsliga värvimine. Kõrgsurvega pihustamisel võib värvi vedeldada 0-10%. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0,011”–0,017” ja rõhk 120–160 bar-i. Pihustusnurk vali värvitava detaili kujust lähtuvalt.

Pintslit kasuta ainult hooldusvärvimisel.

Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Segamiseks kasuta elektrilist mikserit.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 006 1031.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 430 g/l värvisegu kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 10 mahu-%) on 470 g/l.