Valtti Akvacolor – veepõhine puidulasuur EP

Looduslikul õlil põhinev, läbipaistev puidulasuur. Kaitseb puitpinda päikesevalguse ja ilmastiku mõjude eest.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Küsi pakkumist

Kategooriad: , , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Looduslikul õlil põhinev, läbipaistev puidulasuur, mille sideaineks on taimsete õlide alküüd. See imendub hästi puitu. Kaitseb puitpinda päikesevalguse ja ilmastiku mõjude eest.

Sobivus

Palkpinnad, saetud ja hööveldatud puitpinnad, töötlemata või kuumtöödeldud puitpinnad välistingimustes vastavalt kasutusjuhendile.

Kasutusobjektid

Välisseinad ja aiad. Töötlemata või varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitehitised.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv EP

Toonid

Kasutada toonitult Valtti peitside ja puiduõlide värvikaardi järgi. Lõplik toon kujuneb pinna kuivades.

Läikeaste

pole määratud

Kulu

Saetud pindadele 4-8 m²/l. Hööveldatud ja palgipindadele 8-12 m²/l.

Pakendid

0.9 l, 2.7 l, 9 l ja 18 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pintsel või pihusti.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

2-3 tundi – puutekuiv. Järgmise kihi pealekandmise võib teha ööpäeva möödudes. Vältida töödeldud pinna mehaanilist koormamist esimeste päevade jooksul kuna pind ei ole veel lõplikult kõvenenud.

Kuivainesisaldus

u 22% sõltuvalt toonist.

Erikaal

u 1,0 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Hoida külma eest. Halvasti suletud või poolik nõu ei säili kaua.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l, 18l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20%. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja puidukaitsevahendi temperatuur olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Kõige parem on tööd teha tuulevaikse ilmaga, temperatuuril +10 – +20 °C.

Eeltöö

Värvimata pinnad:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest terasharja või tugevate harjastega harjaga. Pese hallitanud kohad Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi pind võimalikult varajases ehitusstaadiumis Valtti Primer puiduimmutiga. Kaitse taimi Valtti Primeri pritsmete eest.

Varem värvitud pinnad:
Eemalda pinnalt lahtine värv ja kaaprauaga ja/või terasharjaga. Puhasta pind ja pese vajadusel Homeenpoisto lahusega. Puhas puidupind krundi Valtti Primer puiduimmutiga. Kui puidu pinnale jääb vana nähtav läikiv värvikile, eemalda see või vähemalt lihvi korralikult.

Töötlemine

Ühtlase tooni saamiseks varu ühte nõusse piisavalt valmissegatud puidukaitsevahendit. Sega toodet enne kasutamist ja aeg-ajalt ka töötamise ajal.

Jätkukohtade vältimiseks ja ühtlase värvitooni saamiseks töötle kogu pind korraga või mõni laud kaupa. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

Töötle pinda 2 korda, hööveldatud ja palkpinnad õhukese kihina. Kasutage uue pinna kaitseks alati toonitud toodet.

Jälgi juba töödeldud pindade seisukorda ja vajadusel tee uus töötlus, kui peits on hakanud kuluma. Hooldustöötluse vajadus sõltub asukoht, ilmakaartest ja ilmastikutingimused.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese vee ja seebiga.

Hooldusjuhised

Töödeldud pinda käsitseda ettevaatlikult, sest lõpliku tugevuse ja vastupidavuse saavutab toode normaaltingimustes 4 nädalaga. Varsti peale töötlemist võib pinda kergelt puhastada pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

Mitte varem kui 1 kuu möödumisel töötlemisest võib määrdunud pinda puhastada Hoolduspesuga (1 osa Hoolduspesu ja 10 osa vett). Eriti määrdunud pinnad võib puhastada kangema Hoolduspesuga (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/e) 130 g/l. Valtti Akavacolor sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab: koobaltoktoaati ja 3-jood-2-propünüülbutüülkarbamaati. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –