Valtti Arctic – pärlmutter puidulasuur

Loodusliku õli baasil, veepõhine pärlmutter puidulasuur. Kaitseb puitpinda ilmastikumõjude eest, aeglustades niiskuse imendumist ja samuti kaitseb UV-kiirguse eest

Tooteinfo
Ohutuskaart

Küsi pakkumist

Kategooriad: , , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Loodusliku õli baasil, veepõhine pärlmutter puidulasuur, mille sideaineks on taimsete õlide alküüd. Kaitseb puitpinda ilmastikumõjude eest, aeglustades niiskuse imendumist ja samuti kaitseb UV-kiirguse eest

Sobivus

Palkpinnad, saetud ja hööveldatud puitpinnad, surveküllastatud ja kuumtöödeldud puitpinnad välistingimustes vastavalt kasutusjuhendile.

Kasutusobjektid

Välisseinad, aiad ja miljööehitised, töötlemata või varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitehitised.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv EP

Toonid

Toodet kasutada toonitult Tikkurila Arctic värvikaardi järgi. Lõplik toon on nähtav pinna kuivades.

Läikeaste

pole määratud

Kulu

Saetud pinnale 4-8 m²/l, hööveldatud ja palkpinnale 8-12 m²/l.

Pakendid

0.9 l, 2.7 l ja 9 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pintsel.

Kuivatamine

Pind on puutekuiv 2-3 tunni möödudes. Järgmise kihi võib pinnale kanda ööpäeva möödudes. Väldi töödeldud pinnal mehaanilist koormust esimestel päevadel kuna pind ei ole selleks ajaks veel saavutanud lõplikku kõvadust.

Kuivainesisaldus

u 26% sõltuvalt värvitoonist.

Erikaal

u 1,0 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Hoida külma eest. Halvasti suletud, poolik ja/või toonitud toode ei säili kaua. Poolikus purgis võivad toote omadused muutuda.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20%. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja puidukaitsevahendi temperatuur olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Kõige parem on tööd teha tuulevaikse ilmaga, temperatuuriga +10 – +20 °C.

Eeltöö

Varem töötlemata puitpind:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest terasharja või tugevate harjastega harjaga. Pese hallitanud kohad Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi pind võimalikult varajases ehitusstaadiumis Valtti Primer puiduimmutiga. Kaitse taimi Valtti Primer pritsmete eest.

Varem puidukaitseainega töödeldud puitpind:
Eemalda pinnalt lahtised osakesed kaapraua ja/või terasharjaga. Puhasta pind ja pese vajadusel Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Puiduni puhtad pinnad krundi Valtti Primer puiduimmutiga. Kui puitpinnale jääb nähtav kile, eemalda see või lihvi hoolikalt enne töötlemist.

Töötlemine

Ühtlase tooni saavutamiseks varu ühte nõusse piisavalt toonitud Valtti Arctic puidulasuuri. Sega toodet põhjalikult enne kasutamist ja aeg-ajalt ka töötamise ajal.

Jätkukohtade vältimiseks ja ühtlase värvitooni saamiseks töötle kogu pind või mõni laud korraga. Töötle puidu otsakohad eriti hoolikalt.

Töötle pinda 2 korda, hööveldatud ja palkpinnad õhukese kihina. Kasuta uue pinna kaitseks alati toonitud toodet.

Kontrolli töödeldud pindade seisukorda ja vajadusel töötle teistkordselt. Hooldustöötlemise aega mõjutavad asukoht, ilmakaared ja ilmastikutingimused.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese vee ja seebiga.

Hooldusjuhised

Töödeldud pinda käsitseda ettevaatlikult, sest lõpliku tugevuse ja vastupidavuse saavutab toode normaaltingimustes 4 nädalaga. Varsti peale töötlemist võib pinda kergelt puhastada pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

Mitte varem kui 1 kuu möödumisel töötlemisest võib määrdunud pinda puhastada Huoltopesu-ga (1 osa hoolduspesu ja 10 osa vett). Eriti määrdunud pinnad võib puhastada kangema Huoltopesu-ga (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/e) 130g/l. Valtti Arctic sisaldab LOÜ maksimaalselt 130g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Õlised riideribad või toote lihvimistolm võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.