Valtti Color Extra – lahustipõhine puidulasuur

Õlil baseeruv lahustipõhine toonitav puidulasuur välistingimustesse. Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest, aeglustades niiskuse imendumist ja päikesekiirguse mõju.

Ohutuskaart

Küsi pakkumist

Kategooriad: , , , , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Õlil baseeruv lahustipõhine toonitav puidulasuur välistingimustes kasutamiseks. Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest, aeglustades niiskuse imendumist ja päikesekiirguse mõju.

Sobivus

Saetud ja hööveldatud puitpinnad, surveküllastatud ja kuumtöödeldud puitpinnad välistingimustes vastavalt kasutusjuhendile.

Kasutusobjektid

Välisseinad, uksed, aknaraamid, aiad.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv EC

Toonid

Kasuta toodet toonitult Tikkurila Valtti värvikaardi järgi. Kõiki toone võib segada ka omavahel või teha heledamaks värvitu Valtti Color Extra lasuuriga.

Läikeaste

Läikiv

Kulu

Saetud pinnale 4-8 m²/l. Hööveldatud pinnale 8-12 m²/l.

Pakendid

0.9 l, 2.7 l, 9 l ja 18 l

Vedeldi/lahusti

Special Solvent

Töövahendid

Pintsel, pihusti.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Töödeldud pind on kuiv umbes ööpäeva pärast.

Kuivainesisaldus

u 50%, olenevalt toonist.

Erikaal

u 0,9 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Toode talub külmladustamist ja –transporti. Sulge avatud pakend hoolikalt. Kasuta avatud nõu ära ühe töötlemiskorraga kuna poolikus purgis võivad toote omadused muutuda.

 

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l, 18l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20%. Temperatuur peab olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80% nii töötlemise kui ka kuivamise ajal.

Eeltöö

Töötlemata puitpinnad:
Puhasta puitpinnad tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest terasharja või tugevate harjastega harjaga. Pese määrdunud ja hallitanud puitpinnad Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi puitpinnad võimalikult varajases ehitusstaadiumis Valtti Primer puiduimmutusainega. Kaitse taimi pritsmete eest.

Varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad:
Puhasta pinnad lahtistest osakestest kaapraua ja/või terasharjaga. Puhasta pind ja pese vajadusel Tikkurila Homeenpoisto lahusega. Kui puitpinnale jääb mistahes läikiv kiht, eemalda see või vähemalt lihvi üle. Kaitse taimi Valtti Color puidulasuuri pritsmete eest.

Ühtlase tooni saamiseks ja värvierinevuste vältimiseks varu ühte nõusse piisavalt toonitud Valtti Colori lasuuri. Sega toodet enne kasutamist ja aeg-ajalt ka töötamise ajal.

Pinnatöötlus

Liitumiskohtade vältimiseks ja ühtlase värvitooni saamiseks töötle kogu pind korraga või mõne laua kaupa. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

Töötle pinda 2 korda, hööveldatud ja palkpinnad õhukese kihina. Kasutage uue pinna kaitseks alati toonitud toodet.

Jälgi puidu seisukorda ja kui puidukaitsevahend hakkab kuluma tee vajadusel uus pinnatöötlus. Hooldustöötlemise aega mõjutavad asukoht, ilmakaared ja ilmastikutingimused.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).

Hooldusjuhised

Pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 4 nädalaga. Pinda võib kergelt puhastada pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

Mitte varem kui 1 kuu möödudes töötlemisest võib määrdunud pinda puhastada Hoolduspesuga (1 osa Hoolduspesu 10 osa vett). Puhasta mustus ja eriti määrdunud pinnad tugevama Hoolduspesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/f) 700g/l. Valtti Color sisaldab LOÜ maksimaalselt 700g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Kahjulik!

Sisaldab: Tööstusbensiini, hüdrogeenitud, raske (alifaatne lahustibensiin), tolüülfluaniidi. TULEOHTLIK. KAHJULIK SISSEHINGAMISEL. KAHJULIK: ALLANEELAMISEL VÕIB PÕHJUSTADA KOPSUKAHJUSTUSI. Vältida lahustiaurude sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Õlised riideribad või toote lihvimistolm võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR 3 III