Villa Lin A (Valge)

14.6095.00 (sis. km)

Klassikaline poolläikiv õlivärv puitfassaadile. Sobib suurepäraselt miljööväärtuslikes piirkondades puithoonetele, ustele, akendele, aedadele. Värvipind jääb elastne ning jätab puidu tekstuuri aimatavaks. Lai toonivalik! Toonitav Tikkurila puiduvärvide värvikaardi järgi.

  • Kuivab kiiremini kui traditsiooniline linaõlivärv
  • Vananeb väärikalt
  • Traditsiooniline puitehitiste värv aastast 1932

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , , ,

Kirjeldus

Toonid Lahusti Linaõli

Klassikaline poolläikiv õlivärv puitfassaadile. Sobib suurepäraselt miljööväärtuslikes piirkondades puithoonetele, ustele, akendele, aedadele. Värvipind jääb elastne ning jätab puidu tekstuuri aimatavaks. Lai toonivalik! Toonitav Tikkurila puiduvärvide värvikaardi järgi.

  • Kuivab kiiremini kui traditsiooniline linaõlivärv
  • Vananeb väärikalt
  • Traditsiooniline puitehitiste värv aastast 1932

Kasutuskoht
Saetud või hööveldatud voodrilauad, uksed, aknaraamid, piirdeaiad jm. Sobib uutele ning varem õli-ja alküüdvärviga värvitud puitpindadele ning termotöödeldud puidule.

Läige
Poolläikiv.

Katvus (1x)
4-8 m2/l – saetud puidul, 9-12 m2/l – hööveldatud puidul.

Toonimine
Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida Tikkurila Puiduvärvide värvikaardi järgi (A-alusvärv). Toonitud värvi ümber ei vahetata.

Alusvärvid
A-alusvärv.

Töövahendid
Pintsel.

Kuivamisaeg
4 tundi – puutekuiv, 24 tundi – värvimiskuiv (+23 °C, RH 50%). Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Special Solvent. Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent.

Pakendid
0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.

Säilitamine
Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik värvipurk ei säili kaua.

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud kuupäevani.

Kuivainesisaldus
u. 62%.

Tihedus
1,3 kg/l.

Imastikukindlus
Hea, ka tööstuslikus ja merelises kliimas.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Määrdunud ja hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusfaasis puiduimmutusainega Kolorex Protekt. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi naelapead ja muud metallosad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop +.
Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine värv kaaprauaga ja harja pind terasharjaga puhtaks. Määrdunud ja hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Töötle puhta puiduni puhastatud pind puiduimmutusainega Kolorex Protekt. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi naelapead ja muud metallosad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop +.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur üle +5 0С ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga.

VÄRVIMINE
Sega värvi Villa Lin enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi värvimiseks vedelda värvi vajadusel vedeldiga Special Solvent 5% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi pintsliga, kata uued puitpinnad 1-2 korda, varem värvitud pinnad 1 kord. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Peale värvimist eemalda töövahenditelt koheselt liigne värv, pese vedeldiga Special Solvent.

PINNA HOOLDAMINE
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna märgpuhastus võib muuta alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eraldada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusvastase puhastusvahendi Tikkurila Homeenpoisto vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS Kahjulik UN 1263
Sisaldab: hüdrogeenitud, rasket tööstuslikku lahustibensiini, tolüülfluaniidi, etüülmetüülketoksiimi, koobalt (II) soola. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Tuleohtlik. Kahjulik sissehingamisel. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida lahustiauru sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Lisainformatsioon toote ohutuskaardil. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 300 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 300 g/l. Tähelepanu! Värviga määrdunud tekstiilmaterjalid ja lihvimistolm on isesüttimisohuga. Selliseid jäätmeid tuleb enne hävitamist säilitada vette kastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või põletada koheselt.

TRANSPORT
Toode talub külmladustamist ja -transporti.