Villa Primer

11,0066,90 (sis. km)

Lahustipõhine kruntvärv puitpindadele välistingimustes. Pinnale kanda enne õli- või akrüülvärvidega viimistlemist. Sobib varem õlivärviga värvitud või halvas seisukorras puitfassaadide, uste, akende ja aedade kruntimiseks. Toonitav heledates toonides Tikkurila puiduvärvide värvikaardi järgi.

  • Imendub hästi aluspinda
  • Moodustab viimistlusvärviga hästi nakkuva pinna
  • Aeglustab niiskuse imendumist puidu pinda ja vähendab vaigu läbiimbumisest põhjustatud värvimuutusi

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , , ,

Kirjeldus

Hea nakkuvus Lahusti Toonimuutust takistav

Lahustipõhine kruntvärv puitpindadele välistingimustes. Pinnale kanda enne õli- või akrüülvärvidega viimistlemist. Sobib varem õlivärviga värvitud või halvas seisukorras puitfassaadide, uste, akende ja aedade kruntimiseks. Toonitav heledates toonides Tikkurila puiduvärvide värvikaardi järgi.

  • Imendub hästi aluspinda
  • Moodustab viimistlusvärviga hästi nakkuva pinna
  • Aeglustab niiskuse imendumist puidu pinda ja vähendab vaigu läbiimbumisest põhjustatud värvimuutusi

Kasutuskoht

Saetud või hööveldatud puitpinnad välistingimustes (voodrilauad, uksed, aknaraamid, piirdeaiad jm). Sobib ka uutele ning varem õlivärviga värvitud puitpindadele välistingimustes ning termotöödeldud puidule.

Läige

Matt.

Katvus (1x)

5-8 m2/l – saetud puitpinnal, 8-10 m2/l – hööveldatud või varem värvitud puitpinnal.

Alusvärvid

Värvi võib kasutada valgena (AP-alusvärv), toonida heledates toonides Tikkurila värvikaartide järgi. Toonitud värvi ümber ei vahetata.

Töövahendid

Pintsel.

Kuivamisaeg

12 tundi – puutekuiv, 24 tundi – värvimiskuiv (+23 °C, RH 50%). Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Special Solvent. Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent.

Pakendid

0,9 L; 2,7 L; 9 L.

Säilitamine

Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt. Sulge avatud nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.

Kuivaine sisaldus

u 56%.

Tihedus

1,4 kg/l (ISO 2811).

Imastikukindlus

Hea, ka tööstuslikus ja merelises kliimas.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Määrdunud ja hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusfaasis puiduimmutusainega Kolorex Protekt. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi naelapead ja muud metallosad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop +.
Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine värv kaaprauaga ja harja pind terasharjaga puhtaks. Määrdunud ja hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Töötle puhta puiduni puhastatud pind puiduimmutusainega Kolorex Protekt. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi naelapead ja muud metallosad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop +.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur üle +5 0С ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga.

VÄRVIMINE
Sega värvi Villa Primer enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi värvimiseks vedelda värvi vajadusel vedeldiga Special Solvent 5% värvi mahust. Värvi 1 kord pintsliga. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Peale värvimist eemalda töövahenditelt koheselt liigne värv, pese vedeldiga Special Solvent.

PINNA HOOLDAMINE
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna märgpuhastus võib muuta alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eraldada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusvastase puhastusvahendi Tikkurila Homeenpoisto vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS Ärritav UN 1263
Sisaldab: hüdrogeenitud, rasket tööstuslikku lahustibensiini, 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon. Tuleohtlik. Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Vältida auru sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedeleda jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/g) 350 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 350 g/l.

TRANSPORT
Toode talub külmladustamist ja -transporti.