Калькуляторы

[show_calculator][/show_calculator]

[show_calculator id=”2″][/show_calculator]

[show_calculator id=”3″]

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ).

Pindade värvimisprotsessis lenduvate orgaaniliste ühendite heidete allikaks (inglise keeles VOC = Volatile Organic Compounds) on lahustite ja vedeldite kasutamine. Lisaks värvides ja lakkides sisalduvatele lahustitele tuleb arvesse võtta ka värvide vedeldamiseks, pindade puhastamiseks ja eeltöötlemiseks kasutatavaid lahusteid.

EL direktiivi 1999/13/EÜ lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ-d) heitkoguste piiramise nõuded jõustusid erinevate pindade värvimisega tegelevatele uutele ja laiendatavatele ettevõtetele 2001. aasta 1. aprillil. Olemasolevad ettevõtted peavad vastama direktiiviga seatavatele nõuetele alates 2007. aasta 31. oktoobrist.

LOÜ kalkulaator metallitoodetele

LOÜ kalkulaator puidutoodetele

[/show_calculator]