Akrostop – isoleeriv kruntvärv

34.04259.86 (sis. km)

Veepõhine akrülaatlateksvärv, mis takistab nikotiini, suitsu ja niiskuse läbi imbumist värvitud pinnast.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

M1

Tüüp
Veepõhine akrülaatlateksvärv, mis takistab nikotiini, suitsu ja niiskuse läbi imbumist värvitud pinnast.

Sobivus
Sisetingimustesse sobiv isoleeriv kruntvärv krohv-, betoon-, pahteldatud, tellis-, kartong-, kipsplaat-, palk-, laastplaat-, puitkiud- ja puitlaastpindadele. Sobib ka ehitusplaatide kruntvärvimiseks. Ei sobi raud- ja teraspindade värvimiseks. Ei takista puitpindade ekstraktiivainete läbi imbumist. Mitte segada toodet muude toodetega.

Kasutusobjektid
Seina- ja laepinnad siseruumides.

TEHNILISED ANDMED

Toonid: Murtud valge.

Läikeaste: Täismatt

Kulu: 6-8 m2/l sõltuvalt aluspinnast.

Pakendid: 1 l, 3 l ja 10 l

Vedeldi/lahusti: Vesi

Töövahendid: Rull, pintsel või kõrgsurvepihusti:
– ava läbimõõt 0,015”-0,019”
– lahjendada 0 – 10% värvi mahust

Kuivamisaeg: 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

1 tund – tolmukuiv.
8 tundi – teine värvikiht.
24 tundi – ülevärvitav.

Märghõõrdekindlus: SFS-EN 13300 klass II, ISO 11998

Vastupidavus kemikaalidele: Vastupidav puhastuskemikaalidele ja õrnatoimelistele lahustitele nagu nt lakibensiin.

Kuumakindlus: 85 ºC, ISO 4211-3.

Kuivainesisaldus: u 41%.

Erikaal: u 1,3 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine: Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Pakend

1l, 3l, 10l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Eeltöö

Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendiga. Tasanda pinnad vajadusel sobiva Vivacolor pahtliga ja lihvi kuivanud pinnad. Eemalda lihvimistolm.

Värvimine

Sega värv enne kasutamist hoolikalt. Värvi 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga. Viimistlusvärviks vali sobiv pinnavärv.

Töövahendite puhastamine

Eemalda töövahenditelt liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud värvi saad töövahenditest välja Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest:

Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi. Pind ei tohi jääda märjaks pärast puhastamist.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevalt koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/g) 30 g/l. Akrostop sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.