Duasolid 50

TÜÜP Kahekomponentne oksüraanestervärv, mis sisaldab roostevastaseid pigmente.

SOBIVUS Sobib ühekihivärviks või oksüraansüsteemide pinnavärviks teraspindadele rasketes ilmastikutingimustes.

KASUTUSOBJEKTID Sobib näiteks transporditehnika, tõstukite, põllutöömasinate, elektriseadmete, metallist sisustuselementide, pumpade ning muude teraskonstruktsioonide värvimiseks.

Duasolid 50 ohutuskaart

Vedeldi 1048 ohutuskaart

Kõvendi 7675 ohutuskaart

Kirjeldus

TEHNILINE INFO

Omadused Väga hea vastupidavus. Keskkonna- ja kasutajasõbralik alternatiiv epoksüüd- ja polüuretaanvärvidele. Kõrge kuivainesisaldus. Ühekordse katmisega on võimalik saavutada kuni 100 μm kihipaksus.

Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED toonimine. Läige sõltub kasutatud kõvendist, vt värvimisjuhendit.

Kulu:
Duasolid 50
Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja -tingimused ning värvitava pinna kuju ja kvaliteet.

Vedeldi/lahusti 1048 ja 1112

Segamissuhe Värv 2 mahuosa 527-sari

Kõvendi 1 mahuosa 008 7675, teised kõvendid: vaata värvimisjuhendit

Töövahendid Kõrgsurve-, õhk- ja elektrostaatiline pihustamine.

Kasutusaeg ( 23 °C) 8 tundi

Kuivamisaeg:
Duasolid 50
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus u. 65 ± 2 mahu-%

Erikaal u. 1.5 kg / l

Tootekood 527-sari

Kasutamine

Värvimistingimused Pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +10 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.

Eeltöö Õli, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½. (ISO 8501-1) Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine parema nakkuvuse saavutamiseks.

Krunditud pinnad: Õli, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. (ISO 12944-4) Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (ISO 12944-4)

Kruntimine Duasolid Primer ja Duasolid 50.

Viimistlemine Duasolid 50.

Värvimine Kõrgsurve-, õhk- ja elektrostaatiline pihustamine. Kõrgsurvepihustamisel võib värvi vedeldada viskoossuseni 30-60 s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011 – 0,015″, pumba survekordaja 30:1 ja rõhk 120-180 bar-i. Õhkpihustamisel peab viskoossus olema 20-40 s (DIN 4) ja elektrostaatilisel pihustamisel 20-40 s (DIN 4).

Duasolid 50 omadused ja läige sõltuvad kasutatavast kõvendist:

Kõvendi 008 7675 läige u. > 70 segamissuhe 2:1
Kõvendi 008 7665 läige u. 60 segamissuhe 2:1
Kõvendi 008 7667 läige u. 10 segamissuhe 2:1
Kõvendi 008 7672 läige u. 40 segamissuhe 2:1
Kõvendi 008 7668 läige u. < 10 segamissuhe 2:1 Väldi kuumpihustamist!

Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt läbi enne kasutamist. Kasuta segamiseks Temaspeed Squirrel Mixer`it.

Töövahendite puhastamine Vedeldi 1048 või vedeldi 1112.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 320g/l värvisegu kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 15 mahu-%) on 399 g/l.