Fontecryl SC 50

TÜÜP Veepõhine kiiresti kuivav ühekomponentne akrüülvärv, mis sisaldab roostevastaseid pigmente.

SOBIVUS Sobib metallitööstuse toote- ja liinivärvimisse. Sobib väga hästi ühekihivärviks metallkonstruktsioonidele nii sise- kui välistingimustes. Ei sobi niisketesse ja uputustingimustesse. Kuivamist on võimalik kiirendada temperatuuri tõstmisega.

KASUTUSOBJEKTID Tüüpilised kasutuskohad on nt. teraskonstruktsioonid, masinad ja seadmed.

Fontecryl SC 50 ohutuskaart

Kirjeldus

TEHNILINE INFO

Värvikaardid TEMASPEED FONTE toonimine.

Läikeaste Poolläikiv

Kulu:

Fontecryl SC 50
Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja -tingimused ning värvitava pinna kuju ja kvaliteet.

Vedeldi/lahusti Vesi

Töövahendid Kõrgsurve- või lisaõhuga pihustamine.

Kuivamisaeg:
Fontecryl SC 50
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, suhteline õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 40 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
50 ± 2 kaalu-%

Erikaal 1.2 ± 0.1 kg/l .

Tootekood 624 -sari

Kasutamine

Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle + 15 ºC ja õhu suhteline niiskus olema vahemikus 20 – 70 %. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.

Eeltöö Õlid, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½ (ISO 8501-1). Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine parema nakkuvuse saamiseks.

Krunditud pinnad: Õlid, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. Paranda vigastused kruntvärviga. NB! Jälgi kruntvärvi kuivamisaega, enne ülevärvimist. (ISO 12944-4)

Kruntimine Fontecryl 10, Fontecryl AP.

Viimistlemine Fontecryl SC 50.

Värvimine Lisaõhuga või kõrgsuvepihustamine. Värvimismeetodist sõltuvalt võib värvi vedeldada
0 – 10%. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0.011″ – 0.015″ ja rõhk 120 – 160 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Töövahendite puhastamine Vesi või Fonteclean 1921. Puhasta töövahendid koheselt peale kasutamist enne kui värv kuivab.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 40 g/l värvi kohta. LOÜ hulk valmis töösegus (vedeldatud 10 mahu-%) on 35 g/l.