Fontefire ST 60 – UUS

TÜÜP Kuumuses paisuv, eristavat vahukihti tekitav ühekomponentne veepõhine tuletõkkevärv.

SOBIVUS Sobib kasutamiseks teraskonstruktsioonidel kuumust eristava tuletõkkevärvina sisetingimustes Z2. Värvimist on soovitav teostada montaažitöökojas kuivades tingimustes. Värvitud pinnad värvitakse pinnavärviga üle enne toote töökojast välja viimist.

KASUTUSOBJEKTID Teraskonstruktsioonid.

Fontefire ST 60 ohutuskaart

Kirjeldus

TEHNILINE INFO

Omadused Toode võib anda kuni 90 minutit tulekindlust.

Toonid Valge.

Läikeaste Matt

Kulu:
Fontefire ST 60
Maksimaalne märja kihi paksus on 1.2 mm üks kord pihustatuna.
Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja -tingimused ning värvitava pinna kuju ja kvaliteet.

Vedeldi/lahusti Vesi

Töövahendid Pintsel, rull või kõrgsurvepihusti.

Kuivamisaeg:
Fontefire ST 60
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, suhteline õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 72 ± 2 mahu-%
74 ± 2 kaalu-%

Erikaal 1.4 kg / l

Säilitamine 6 kuud kuivas ja jahedas kohas.

Tootekood
006 6760

Kasutamine

Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal ei tohi õhu, pinna ja värvi temperatuur langeda alla +15 ºC ja suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Värvimise ja kuivamise ajal peab kinnistes ruumides olema tagatud korralik ventilatsioon ja õhu liikumine.

Eeltöö Krunditud pinnad: Õlid, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. Paranda vigastused kruntvärviga. NB! Jälgi kruntvärvi kuivamisaega, enne ülevärvimist. (ISO 12944-4)

NB! Heaks kiidetud tuletõkkevärvimine eeldab alati kruntvärvi kasutamist.

Kruntimine Fontecryl AP (40μm), Fontecoat EP 50 (60μm), Temaprime EUR (40 μm), Temacoat GPL-S Primer (60 μm) ja Temacoat Primer (60μm).

Viimistlemine Nova 20, Fontecryl SC 50, Temadur 50 ja Temalac FD 50 u 50–60 μm.

Värvimine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Soovitatav kuiva värvikihi paksus on u 500 μm/kiht. Värvimisvoolikute diameeter peab olema vähemalt 10 mm, voolikute pikkus maksimaalselt 60 meetrit. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0.019″-0.025″, soovitavalt pöörd-düüs. Düüsi rõhk 175–210 kg/cm2. Düüs vali vastavalt seadme võimsusele ja liitrikogusele ajaühikus. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Pintsli ja rulliga värvimisel on märja kihi paksus tavaliselt 416 μm (kuiva kihi paksus 300 μm).

Enne kruntimist tuleb värvi kuiva kihi paksus määrata SFS ISO 19840 järgi ja koostada selle kohta dokument.

Kaitse Töökojas värvitud detailid tuleb transpordiks ja ladustamiseks kaitsta kilega ja pakendada nii, et vältida muljumist. Külmal aastaajal tuleb värvitud detaile kuivata 48 tundi toatemperatuuril enne välistingimustesse viimist. Vigastused tuleb parandada kohe värvimise käigus.

Töövahendite puhastamine Vesi.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 17 g/l värvi kohta.