Fontefloor EP 100

TÜÜP Kahekomponentne veepõhine epoksüüdvärv.

SOBIVUS Uute, vanade ja eelnevalt värvitud betoonpindade värvimiseks. Sobib ka betoonseinte värvimiseks.

KASUTUSOBJEKTID Soovitatakse mõõduka mehaanilise ja keemilise koormuse tingimustes olevatele betoonpõrandatele tööstus-, ladude-, töökodades jm.

Fontefloor EP 100 ohutuskaart

Fontefloor EP kõvendi ohutuskaart

Fontefloor EP vedeldi 1031 ohutuskaart

Kirjeldus

Omadused Fontefloor EP 100 kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

Toonid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. AVATINT-toonimine.

Läikeaste Läikiv

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass M1

Kulu Keskmine värvikulu betoonpõrandatel:
Kruntimine 5-7 m2/l
Viimistlus 7-10 m2/l
Värvi kulu mõjutavad värvitava pinna poorus, kuju ja värvimisviis.

Vedeldi/lahusti Vesi

Segamissuhe Värv 3 mahuosa 35V-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 4571

Töövahendid Vala segu põrandale, aja laiali teras- või kummilabidaga ja tasanda rulliga.

Kasutusaeg ( 23 °C) u 50 min peale segamist.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Tolmukuiv 6 tunni pärast
Ülevärvitav 16 tunni pärast
Täielikult kõvenenud 7 ööpäeva pärast
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus u 58 mahu-%.

Erikaal 1.3 kg / l kasutusvalmis töösegu.

Tootekood Värv 35V-sari, kõvendi 008 4571

Kasutamine

Värvimistingimused Betooni pinna suhteline niiskus peab olema alla 97%. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +15 ºC ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Eeltöö Uus betoonpind:
Eemalda betoonpinnalt tsemendiliimi kiht haavelpihustusega või soolhappega söövitades. Puhastusmeetod vali konkreetsele põrandale sobivaim. Puhastuse järel eemalda tolm hoolikalt tolmuimejaga. Söövitamine teha lahustatud soolhappelahusega (1 osa kanget soolhapet ja 4 osa vett). Loputa töödeldud põrand rohke veega ja seejärel kuivata.

Vana betoonpind:
Eemalda rasv, õli, kemikaalid jms mustus MAALIPESU puhastusvahendiga. Eemalda vana lahtine värvikiht lihvides. Puhasta põranda praod ja augud kuni terve puhta betoonini. Ava praod näiteks nurklihvijaga. Eemalda tolm ja lahtised osakesed.

Kruntimine Krundi 25% vedeldatud Fontefloor EP 100 epoksüüdvärviga. Lisa vesi alati valmis värvisegusse hoolikalt segades. Vala segu põrandale, aja kummilabidaga laiali ning tasanda rulliga.

Parandamine Tasanda augud ja praod vedeldamata Fontefloor EP Primer ja kuiva, puhta liiva seguga. Segamissuhe nt. 1 mahuosa Primer segu ja 1-2 mahuosa liiva (terasuurusega 0.1-0.6 mm). Lihvi paigatud kohad enne üle värvimist.

NB! Betoonpõrand tuleb alati kruntida enne pahteldamist.

Viimistlemine Värvi mitte varem kui 16 tundi peale kruntimist. Kui krunditud pinda ei värvita 48 tunni jooksul, tuleb pind eelnevalt lihvida. Vedelda värvi 25% veega. Vala värvisegu põrandale, aja kummilabidaga laiali ning tasanda rulliga.

Kuiva värvikihi paksus peab olema u 100µm, mis on pinnale kantud kahes kihis.

Betoonseinte värvimiseks vedelda Fontefloor EP 100 epoksüüdvärvi 5-10% veega. Värvipihusti düüsi suurus tip 0.013″ –0.017″ ja rõhk 160–180 bar-i.

Koostisosade segamine Esmalt sega värv ja kõvendi eraldi läbi. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt elektrilise mikseriga (3-5 min). Vähene segamine ja ebaõige segamissuhe võivad põhjustada värvi ebaühtlast kõvenemist ja pinnaomaduste halvenemist.

Töövahendite puhastamine Töövahendid tuleb pesta koheselt peale kasutamist, enne kui värv on kuivanud.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse piirväärtus 2004/42/EC (alaliik A/j) 140 g/l (2010).