Radiator

8.7815.37 (sis. km)

Radiaatorivärv

  • Kuumakindel
  • Suurepärane pestavus
  • Lihtne värvida ja hästi tasanduv
  • Kulumiskindel pind
  • Kiiresti kuivav
  • Värvitud pind ei kolletu

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

Radiaatorivärv

  • Kuumakindel
  • Suurepärane pestavus. Kulumiskindel pind
  • Värvitud pind ei kolletu

Kasutuskohad

Radiaatorid, metalltorud jmt sisetingimustes. Sobib ka varem pulber- ja alküüdvärvidega värvitud pindade värvimiseks. Ei sobi elektriradiaatorite värvimiseks.

Läige

Poolmatt.

Katvus 1x

8-10 m2/l siledal pinnal.

Toonimine

Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida Tikkurila sisevärvide värvikaartide järgi (A-alusvärv). Toonitud värvi ei saa tagastada ega ümber vahetada.

Töövahendid

Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,013”-0,015” ehk 0,330-0,380 mm.

Soovitatavad töövahendid

Anza pintsel GO Radiator Brush.

Kuivamisaeg

Puutekuiv – 1-2 tundi, ülevärvitav – 24 tundi, kulumiskindel – 3 ööpäeva (+23 °С, RH 50%).

Vedeldi

Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 5% värvi mahust.

Töövahendite puhastamine

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese vee ja seebiga.

Pakendid

0,225 L; 0,9 L.

Säilitamine

Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt. Sulge avatud nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.

Kuivainesisaldus

u 40%.

Tihedus

1,0 -1,2 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).

Märghõõrdekindlus

1. klass vastavalt standardile ISO 11998.

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele. Ei ole vastupidav tugevatoimelise lahusti (nitrolahusti) toimele.

Lisainfo

Pakend

0.225l, 0.9l

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Must ja rasvane metallpind pese puhastusvahendiga Special Clean vastavalt kasutusjuhendile. Kuivanud pind krundi metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+.

Varem värvitud pind:
Eemalda vana lahtine värv ja rooste. Pese määrdunud ja rasvane pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi läikiv ja kõva pind matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi puhtad metallpinnad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+. Praod ja ebatasasused pahtelda puidupahtliga Vivacolor Snickeri, lihvi ja eemalda lihvimistolm.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur peab olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvimise ajal väldi tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri. NB! Värvitav pind ei tohi olla soe.

VÄRVIMINE
Sega Radiator värvi enne kasutamist hoolikalt, vajadusel vedelda veega kuni 5% värvi mahust. Värvi 1-2 kihti rulli, pintsli või pihustiga.

PINNA HOOLDAMINE
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Väldi pinna tugevat hõõrumist. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedat käsna või harja! Peale pesu loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 2,4,7,9-tetrametüldeka-5-üün-4,7-diooli. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 130 g/l.

TRANSPORT
Kaitsta külma eest!