Liitu – koolitahvlivärv C (värvitu)

Veepõhine värv tahvlite värvimiseks.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Küsi pakkumist

Seda toodet ei ole hetkel laos ja pole seetõttu saadaval.

Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

M1

Tüüp

Veepõhine värv tahvlite värvimiseks.

Sobivus

Tahvlipindade tegemiseks. Kriit nakkub hästi värvitud pinnaga ja seda on kerge pinnalt pühkida.

Kasutusobjektid

Seinad, mööbel.

TEHNILINE INFO

Alusvärv C

Toonid

Symphony 2436 värvikaart. Lisaks must 202 valmistoon.

Läikeaste

Matt

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass

M1

Kulu

8-10 m2/l.

Pakendid

0.225 l ja 0.9 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Rulli, pintsli või värvipihustiga.

– Õhkpihustamine; rõhk 3-4 bar-i, pihusti düüsi soovitav läbimõõt 1,6–1,8 mm, vedelda värvi 15-30%.

– Kõrgsurvepihustamine; düüsirõhk 140-160 bar-i, kõrgsurvepüstoli düüsi läbimõõt 0,011″ – 0,013″, vedelda värvi 0-5%.

– Lisaõhuga kõrgsurvepihustamine; düüsirõhk 140-160 bar-i, kõrgsurvepüstoli düüsi läbimõõt 0,011″ – 0,013″, vedelda värvi 0-5%.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Ülevärvitav u 6 tunni pärast. Kasutuskuiv u 1 nädala pärast.

Märghõõrdekindlus

SFS-EN 13300 klass I, ISO 11998.

Kuivainesisaldus

u.39% sõltuvalt värvitoonist

Erikaal

u.1,2 kg/l, sõltuvalt värvitoonist ISO 2811

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Pakend

0.225l, 0.9l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +8 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Eeltöö

Uued värvimata pinnad:
Puhasta varem värvimata pinnad tolmust ja mustusest. Pahtelda vajadusel pind sobiva Vivacolori pahtliga ja lihvi kuivanud pind. Eemalda lihvimistolm. Krundi pinnad kruntvärviga Otex Akva.

Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile. Lase kuivada. Lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Pahtelda vajadusel sobiva Vivacolori pahtliga. Krundi kruntvärviga Otex Akva.

Värvimine

Sega värvi Liitu enne kasutamist hoolikalt. Vedelda vajadusel veega. Kanna värv pinnale rulli, pintsli või värvipihustiga 1-2 korda.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese veega. Kergelt kuivanud värvi saab töövahenditelt eemaldada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või lappi. Peale pesemist loputa pind veega. Lahuse valmistamisel järgi selle tootja antud soovitusi.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi.

Hooldus

Liitu värviga värvitud pinna võib üle värvida sama värviga. Vt. Eeltöö osa.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130g/l (2010). Maksimaalne LOÜ sisaldus Liitu värvis on 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 2,4,7,9-tetrametüüldek-5-üüni-4,7-diooli. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –