Merit 20

TÜÜP Kahekomponentne katalüütlakk.

SOBIVUS Poolmatt, hästi täitev pinnalakk.

KASUTUSOBJEKTID Sobib mööblile ustele jmt puitpindadele.

Merit 20 ohutuskaart

Vedeldi 1033 ohutuskaart

Kõvendi 2098 ohutuskaart

Kirjeldus

Omadused Toode täidab E-1 normi. Toode on testitud vastavalt EN 717-1 standardile ja formaldehüüdisisaldus ei ületa 0,124 mg/m³ õhus.

Toonid Läbipaistev

Läikeaste Poolmatt

Lenduvuse klassifikatsioon Toode täidab E-1 normi. Toode on testitud vastavalt EN 717-1 standardile ja formaldehüüdisisaldus ei ületa 0,124 mg/m³ õhus.

Kulu
Merit 20
Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.

Vedeldi/lahusti 1027 ja 1033

Segamissuhe Lakk 100 mahuosa 005 2704
Kõvendi 10 mahuosa 006 2098

Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine, õhkpihustamine.

Kasutusaeg ( 23 °C) 48 tundi.

Kuivamisaeg
Merit 20
Virnastamistemperatuur alla 35 ºC.

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 50±2 mahu-%
57±2 massi-%

Erikaal 1,0 kg/l.

Tootekood Lakk 005 2704, kõvendi 006 2098

Kasutamine

Värvimistingimused Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +18 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 70%.

Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm tolmuimejaga enne lakkimist.

Lakkimine Soovitatavad kruntlakid: Merit Sanding, Merit 20, Merit 30, Merit 80 ja Merit Sealer.

Pinnatöötlus Lakkimisjuhend (+23 ºC)

Kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 5-20 mahu-% viskoossuseni 20-45s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011″–0,015″ ja rõhk 100-160 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 5-20 mahu-% viskoossuseni 20-45s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011″ – 0,015″ ja rõhk 40-140 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Õhkpihustamisel vedelda lakki 5-20 mahu-% viskoossuseni 20-45 s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1,4-1,8 mm ja düüsirõhk 2-3 bar-i.

Koostisosade segamine Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Lisa 10 mahu-% kõvendit 006 2098. Vedelda toodet vajaliku viskoossuseni. Kui kasutada lakisegu järgmisel päeval, tuleb segada juurde sama kogus värsket lakisegu.

Segamiseks mitte kasutada rauast nõusid, vaid ainult plast-, email- või happekindlaid terasnõusid.

Töövahendite puhastamine Vedeldi 1033 või 1027.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 420 g/l laki kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis (vedeldatud 20 mahu-%) on 500 g/l.