Paneelikatto – valge laevärv

47.58122.61 (sis. km)

Veepõhine akrülaatvärv.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

M1

Tüüp

Veepõhine akrülaatvärv.

Sobivus

Vanade ja uute laudadega kaetud lagede värvimiseks kuivades siseruumides. Sobib ka varem värvitud ja lakitud laudadega kaetud lagede ülevärvimiseks.

Kasutusobjektid

Seinad ja laed kuivades ruumides.

TEHNILISED ANDMED

Toonid

Valge

Läikeaste

Matt

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass

M1

Kulu

5-6 m2/l

Pakendid

3 l ja 10 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pintsel

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Puutekuiv umbes 1 tunni pärast. Ülevärvitav umbes 2 tunni pärast.

Kuivainesisaldus

36%

Erikaal

1,3 kg/l, ISO 2811

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Pakend

3l, 10l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +8 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Normaaltingimustest madalam temperatuur (u +15 °C) ja kõrgem õhuniiskus (50-70%) hõlbustavad töötamist.

Eeltöö

Parema nakkuvuse saavutamiseks puhasta pind tolmust ja mustusest. Töötle oksakohad Oksalakka-ga.

Pese varem värvitud või lakitud pind Special Clean (Vivacolor) pesuainega, loputa hoolikalt veega ja lase kuivada. Eemalda pinnalt halvasti kinni olev värv või lakk kaaprauaga ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm. Pahtelda pind vajadusel Vivacolor Snickeri pahtliga ja lihvi pahteldatud kohad. Eemalda lihvimistolm.

Värvimine

Sega Paneelikatto värv hoolikalt enne kasutamist. Toodet ei vedeldata. Kanna kahekordselt pinnale tehiskiudpintsliga. Värvi uued lauad enne paigaldamist. Liitekohad värvi õhukese kihiga. Tumenenud laudade värvimine võib vajada rohkem kui kahekordset töötlust ja soovitame kruntida Otex kruntvärviga.

Töövahendite puhastamine

Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud värv eemalda töövahenditest Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse pesuvahendi ja pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga. Puhasta eriti määrdunud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi, pesumoppi või käsna. Loputa pind hoolikalt.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/d) 130 g/l (2010). Paneelikatto Valkoinen sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –