Panssari Akva – plekk-katusevärv A (valge)

18.12226.92 (sis. km)

Akrülaatvärv.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Akrülaatvärv.

Sobivus

Sobib otse varem alküüd- või akrülaatvärvidega värvitud pindadele ja tööstuslikult värvitud terasplaatidele (PVC, PURAL, POLÜESTER, AKRÜÜL, PVDF). Värvimata tsingitud teraskatted ning alumiinium- ja teraspinnad tuleb eelnevalt kruntida Korrostop Plus (Vivacolor) või Rostex Super kruntvärviga. Alumiiniumpinnad tuleb enne kruntimist karestada.

Kasutusobjektid

Plekk-katused ja -seinad, teraskonstruktsioonid nagu veerennid, vihmaveetorud ja kaitseplekid.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv A

Toonid

Tikkurila Plekk-katuste värvikaart, samuti suur osa toone Puiduvärvide värvikaardist ja Feelings Facade värvikaart.

Valmistoonid: Must (0202), Vana vask (0296), Raudpunane (0384), Grafiithall (0514).

Läikeaste

Poolmatt

Kulu

u 8 m²/l ühekordsel pinnalekandmisel. (Pihustiga pinnale kandes vastab see u 100-125 μm märjakihipaksusele).

Pakendid

0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pintsel, pihusti. Pihustamisel kasutatakse kõrgsurvepihustit ava läbimõõduga 0,013” – 0,017” (kaldenurk 40° – 50°) ja toodet vedeldatakse maks. 10 %.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

1 – 3 tundi. Ülevärvitav 24 tunni möödudes.

Kuivainesisaldus

u 40 %.

Erikaal

u 1,0 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Hoida külma eest.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l, 18l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80 %. Õhu suhteline niiskus, temperatuur ja tuule kiirus mõjutavad oluliselt kuivamiskiirust.

Pinna temperatuur ei tohi olla üle +40 °C, et vesi liiga kiiresti ei aurustuks. Muidu võivad värvi pinnale tekkida mullid ning väheneb nakkuvus jne. Hooldusvärvimisel tuleb vältida olukorda, kus värv kuivab kiiresti (soojad ja tuulised tingimused).

Kui värvitud pind kuivab liiga kiiresti, võib värvi pealekandmise aega mõnevõrra pikendada vedeldades seda maks. 10 % veega. Üleliigne vedeldamine ja värvimine ebasoodsates tingimustes võivad põhjustada värvi valgumist. Ajasta värvimine nii, et värvipind jõuaks kuivada enne õhtuse kaste tekkimist. Ära värvi, kui võib hakata vihma sadama.

Eeltöö

Varem värvitud pinnad/tööstuslikult värvitud pinnad:
Eemalda pinnalt lahtine värv (pinnakate) ja rooste (puhastusastmeni St2) kaapraua ja terasharjaga. Pese pinnad Panssaripesu pesuainega vastavalt kasutusjuhendile. Lubjastunud ja määrdunud pindade pesuks kasuta harja. Loputa pinnad hoolikalt, soovitavalt survepesuga. Krundi metallini puhtad pinnad Universal Korrostop+ (Vivacolor) või Rostex Super kruntvärviga.

Uued värvimata tsingitud, teras- ja alumiiniumpinnad:
Värvi uus tsingitud pind mitte varem kui aasta peale paigaldust. Kõigepealt puhasta võimalikud roostesed kohad kaapraua ja terasharjaga puhastusastmeni St2. Puhasta võimalik valgerooste harjaga või lihvides. Puhasta pind mustusest, veeslahustuvatest sooladest, rasvadest ja õlist Panssaripesu pesuainega harja abil. Loputa hoolikalt veega ja lase korralikult kuivada. Alumiiniumpinnad tuleb enne värvimist karestada. Krundi tsingitud ja karestatud alumiinium- ja teraspinnad Korrostop Plus (Vivacolor) või Rostex Super-iga.

Tööstusliku värvkattega pinnad:
Selgita välja pinnakatte tüüp, seisukord ja nakkuvus. Samuti tee kindlaks hooldusvärvimise vajadus pinnakatte tootjalt ning kas on vaja eraldi kruntvärvimine teha.

Värvimine

Eeltöödeldud pinnad värvitakse 1-2 korda Panssari Akva värviga, et saada 50-80 μm kuiva värvikihi paksus. Vali värvimiseks õige pintsel. Katusekiviprofiilpinnad soovitame värvida pihustiga.

Värvipinna libedust võib vähendada, kui lisada 10 liitrile värvile 1/3 liitrit Liukueste (libisemiskaitse) pulbrit. Libisemisvastase vahendi kasutamisel värvi pinda kaks korda, nii et teine kiht värvi sisaldab libisemisvastast vahendit.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid veega.

Hooldusjuhised

Mitte varem kui 1 kuu möödudes pinnavärvimisest võib määrdunud pinda puhastada Huoltopesu lahusega (1 osa hoolduspesu 10 osa vett). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pind ja lase kuivada.

Hooldus

Panssari Akva plekk-katusevärviga värvitud pinda võib hooldusvärvida Panssari Akva plekk-katusevärviga.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/i) 140g/l. Panssari Akva sisaldab maksimaalselt LOÜ 140 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –