Pinja Opti Primer

TÜÜP Veepõhine alküüdkruntvärv.

SOBIVUS Kruntvärv saetud ja hööveldatud puitpindadele.

KASUTUSOBJEKTID Sobib välisvoodrilaudade kruntvärvimiseks.

Pinja Opti Primer ohutuskaart

Kirjeldus

Omadused Annab tõhusa kaitse 6–10 kuuks ja kruntvärvikihi nii veepõhistele kui ka lahustipõhistele värvidele. Võib vedeldada isegi 1:1 veega.

Toonid Valge on 1000-liitristes konteinerites

Värvikaardid Talomaalivärikarta värvikaardi toonid, AVATINT-toonimine.

Läikeaste Matt

Kulu
Pinja Opti Primer
Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.

Vedeldi/lahusti Vesi

Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine, õhkpihustamine ja vaakum-meetod.

Kuivamisaeg
Pinja Opti Primer
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 46 mahu-%
64 massi-%

Erikaal
1.49 kg/l.

Tootekood
83V-sari

Kasutamine

Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Puitpinna niiskussisaldus peab olema alla 20%. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +15 ºC ja suhteline õhuniiskus peab olema alla 80%. Parima lõpptulemuse saamiseks peab olema tagatud korralik ventilatsioon. Värvi võib kuivatada ka ahjus.

Eeltöö Puhasta pind mustusesst, tolmust ja lahtistest osakestest. Pind peab olema puhas hallitusest ja sinest.

Värvimine Vali kruntvärv pinnavärviga sama tooni. Soovitatavad pinnavärvid: Pika-Teho, Vinha, Ultra või Teho. Pinnavärvimise võib teha kõige varem 24 tunni pärast peale kruntimist. Liinitootmises võib Pinja Opti Primer kruntvärviga töödeldud pinnad üle värvida Ultra Pro, Pinja Pro ja Pinja Top värviga.

Pinnatöötlus Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Väldi vahu teket.

Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 50-100% viskoossuseni 30-40s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,013″–0,015″ ja rõhk 120-180 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 50-100% viskoossuseni 30-40s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,013″–0,015″ ja rõhk 40-140 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 50-100% viskoossuseni 30-40s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1.6–2.0 mm ja rõhk 2-3 bar-i.

Vaakum-tehnoloogiat kasutades vedelda toodet 50-100% viskoossuseni 30-40s (DIN 4).

Puit sisaldab vaiku jm värvi ekstraktiivained, eriti oksakohtades. Temperatuuri ja niiskuse kõikumiste mõjul võib värvitud pinna toon nendes kohtades muutuda.

Töövahendite puhastamine Vesi.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 10 g/l värvi kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis värvisegus (vedeldatud 100 mahu-%) on 5 g/l.