Siro 2 – lae- ja kruntvärv

22.3396.99 (sis. km)

Veepõhine, täismatt krunt- ja laevärv.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

M1

Tüüp

Veepõhine, täismatt krunt- ja laevärv.

Sobivus

Betoon-, krohv-, pahteldatud, kipsplaat- ja puitkiudplaatpindade värvimiseks vastavalt kasutusjuhendile.

Kasutusobjektid

Seina- ja laepinnad kuivades siseruumides.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv AP

Toonid

Valge. Võib toonida Tikkurila Symphony värvikaardi A-ga märgitud värvitoone. Toonimisel kasutatakse ainult pool juhises märgitud pastakogusest. Tooni täpsus ei ole täiuslik. Proovi tooni enne pinnavärvimist.

Läikeaste

Täismatt

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass

M1

Kulu

Mitteimavatele pindadele 9-11 m²/l. Imavatele pindadele 5-7 m²/l.

Pakendid

2,7 l, 9 l, 18 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Rull, pintsel või kõrgsurvepihusti:
– ava läbimõõt 0,017”-0,021”
– vedeldada 0-10 % värvi mahust.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

0,5 tundi – tolmukuiv. 2-4 tundi – ülevärvitav.

Kuumakindlus

+85 °C, ISO 4211-3

Märghõõrdekindlus

SFS-EN 13300 klass IV, ISO 11998.

Kuivainesisaldus

u 30 %, sõltuvalt toonist.

Erikaal

u 1,4 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Hoida külma eest. Säilitada kuivas ja jahedas, kaitstuna päikesevalguse eet.Toonitud või avatud värvinõu ei talu pikaajalist säilitamist. Sulge poolik nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.

Lisainfo

Pakend

2.7l, 9.0l, 18l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80 %.

Eeltöö

Värvimata pinnad:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja pahtelda ebatasasused sobiva Vivacolor sarja pahtliga, lihvi kuivanud pind ja eemalda lihvimistolm.

Varem värvitud pinnad:
Puhasta pind puhastusvahendi Maalipesu lahusega ja loputa hoolikalt veega. Ebatasasused ja praod pahtelda Vivacolor sarja pahtliga ja lihvi kuivanud pind. Eemalda lihvimistolm.

Värvimine

Esmane värvimine:
Sega värvi Siro 2 hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Värvi 1-2 kihti rulli, pintsli või värvipihustiga.

Hooldusvärvimine:
Siro 2 värviga värvitud pinnad võib üle värvida sama tüüpi vesialuselise värviga. Vt lõiku Eeltöö.

Töövahendite puhastamine

Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega puhtaks.

Hooldusjuhised

Pinda võib vajadusel puhastada mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest.Puhasta pinda kuivalt kasutades pehme harjaga tolmuimejat või tolmulappi. Kasutades niisket lappi võivad puhastatud kohad jääda tumedamad.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudest. Juhul kui pinda on vaja siiski varasemalt puhastada, siis tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades tolmuimejat, pehmet harja või tolmulappi.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/a) 30g/l. Siro 2 sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 5-kloor-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni/ 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni (3:1). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Kasutada kaitsekindaid.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –