Taika Glow – efektlakk

22.8845.38 (sis. km)

Pimedas helendav veepõhine spetsiaallakk.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , , , Silt:

Kirjeldus

M1

Tüüp

Pimedas helendav veepõhine spetsiaallakk.

Sobivus

Kasutatakse värvitud pindadel. Efekt tuleb paremini esile valgel/heledal aluspinnal täiesti pimedas. Vajalik on piisava valguse hulk enne pimendamist. Helendav efekt kestab kuni 6 tundi.

Kasutusobjektid

Efektpinnad kuivades siseruumides. Seinapinnad, samuti lakitud mööbel, põrandad jmt pinnad. Saab kasutada ka evakuatsiooniteede lisamärgistamiseks.

TEHNILISED ANDMED

Toonid

Läbipaistev, kergelt kollakas. Pimedas helendab veidi rohekalt.

Läikeaste

Matt

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass

M1

Kulu

8 -12 m2/l, sõltuvalt pealekandmismeetodist.

Pakendid

1/3 l ja 1 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Madalakarvaline rull, pintsel, šabloonišvammi või pihusti (nt. õhkpihustamisel vedeldada värvi 0-5%, düüsi suurus 1.4-1.8 mm).

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Uue kihi peale kandmine umbes 6 tunni pärast.

Märghõõrdekindlus

SFS-EN 13300 klass I, ISO 11998.

Kuumakindlus

85 °C, ISO 4211-3.

Kuivainesisaldus

u.19%

Erikaal

  1. 1,1 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Pakend

0.3l, 1l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus 30-70%.

Eeltöö

Värvimata pinnad:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva Vivacolor sarja pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm.

Varem värvitud pinnad:
Pese pind Maalipesu puhastusvahendiga vastavalt juhistele. Lase kuivada. Eemalda vana lahtine värvikiht. Lihvi tugevalt kinniolevad ja läikivad värvipinnad matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, praod pahtelda sobiva pahtliga Vivacolor sarjast. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm.

Kruntimine:
Värvi pind valge või heledat tooni Tikkurila krunt- või pinnavärviga. Taika Glow sobib kõigi enam levinud pinnavärvide peale.

Värvimine

Sega Taika Glow lakki hoolikalt enne kasutamist. Kanna lakki pinnale lühikarvalise rulli, pintsli või šabloonšvammiga. Püüa kanda lakki võimalikult ühtlaselt igale poole. Lakitav pind piira maalriteibiga. Eemalda maalriteip koheselt peale lakkimist. Tugevama helendava efekti saad kui kanda Taika Glow lakki pinnale kaks (või enam) kihti. Taika Glow`ga lakitud pinda saab kaitsta kui töödelda see üle Parketti-Ässä põrandalakiga või Kiva mööblilakiga.
NB! Pimedas saab kontrollida töö õnnestumist. Kanna toodet pinnale piisav kogus, et töötluse jäljed ei jääks näha.

Töövahendite puhastamine

Eemalda üleliigne lakk töövahenditest ja pese need kohe vee ja seebiga. Kergelt kõvenenud töövahendid puhasta Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pesemist. Kui on vaja pinda puhastada kasuta neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Seejärel loputa ja kuivata pind.

Hooldus

“Varem värvitud pinnad” juhise järgi. Efekt-pinna võib kaks korda üle värvida vesialuselise tootega.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/l) 200g/l. Taika Glow sisaldab LOÜ maksimaalselt 200g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –