Temabond ST 200

TÜÜP Kahekomponentne suure kuivainesisaldusega, alumiiniumpigmenti sisaldav modifitseeritud epoksüüdvärv.

SOBIVUS Sobib kruntvärviks eriti raskesti puhastatavatele teraspindadele, mehaanilise ja keemilise koormuse ja veealuse uputuse tingimustesse. Võib kanda ka varem alküüdvärviga värvitud pindadele. Sobib ühekihivärviks. Soovitatakse ka teraskonstruktsioonide transportimisel ja paigaldamisel tekkinud defektide parandamiseks.

KASUTUSOBJEKTID Soovitatakse sildade, mahutite, ka metsa- ja keemiatööstuse teras-konstruktsioonide ja seadmete – nagu torusillad, konteinerid, paberi-masinad jms – värvimiseks ja parandusvärvimiseks.

Temabond ST 200 ohutuskaart

Kirjeldus

TEHNILINE INFO

Omadused Alumiiniumpigmendi sisalduse tõttu moodustab eriti tiheda, kulumis- ja kemikaalikindla värvikihi. Võib kanda pinnale paksu kihina, sobib ka pintsliga värvimiseks. Nakkub väga hästi terasharjaga puhastatud pinnaga. Madala lahustisisalduse tõttu eraldab kuivamisel vähem lahustiaurusid kui traditsioonilised epoksüüdvärvid.

Toonid Alumiinium (punakas alumiinium TEMASPEED- toonimisel). Värvitoon muutub välistingimustes.

Läikeaste Poolläikiv

Kulu
Temabond ST 200
Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.

Vedeldi/lahusti 1031

Segamissuhe Värv 1 mahuosa 008 7298

Kõvendi 1 mahuosa 008 7501

Töövahendid Kõrgsurve või lisaõhuga pihustamine või pintsliga värvimine.

Kasutusaeg ( 23 °C) 1½ tundi

Kuivamisaeg
Temabond ST 200
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 80 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
86 ± 2 massi-%

Erikaal 1.4 kg/l (kasutusvalmis segu)

Tootekood 008 7298

Kasutamine

Värvimistingimused Pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt + 10 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80 %. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.

Eeltöö Õli, rasvad ja soolad eemaldatakse sobival viisil. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Puhastage vähemalt eeltöötlusastmeni St2 või pritspuhastus astmeni Sa2 või Sa2½. Uputustingimustes olevatele teraskonstruktsioonidele teha pritspuhastus astmeni Sa2 või Sa2½. (ISO 8501-1)

Varem värvitud pinnad: Vana värvipind karestada abrasiivketta, liivapaberi või liivapritsiga.

Kruntimine Temabond ST 200, Temazinc 77 ja Temazinc 99.

Viimistlemine Temacoat GPL, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GS 50, Temacoat RM 40, Temacoat HS 40, Temabond ST 300, Temadur, Temathane ja Temacryl EA.

Värvimine Kõrgsurve või lisaõhuga pihustamine või pintsliga värvimine. Komponentide temperatuurist olenevalt vedeldatakse värvi kuni 0 – 10 %. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0,013” – 0,019” ja rõhk 140 – 180 bar-i. Pihustusnurk valitakse detaili kujust lähtuvalt. Pintsliga värvimisel vedeldatakse värv vastavalt vajadusele.

Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Kasuta segamiseks Temaspeed Squirrel Mixer`it.

Töövahendite puhastamine Vedeldi 006 1031.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 200 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 10 mahu-%) on 260 g/l.

Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.