Temabond ST 300

TÜÜP Kahekomponentne vähese lahustisisaldusega, modifitseeritud epoksüüdvärv.

SOBIVUS Sobib eriti raskesti puhastatavate teraspindade kruntvärviks mehaanilise ja keemilise koormuse ja veealuse uputuse tingimustesse. Kasutatakse ka teraskonstruktsioonide transportimisel ja paigaldamisel tekkinud kahjustuste parandamiseks. Sobib ühekihivärviks. Võib värvida ka vana alküüdvärvikihi peale.

KASUTUSOBJEKTID Teraskonstruktsioonid.

Temabond ST 300 ohutuskaart

Kõvendi 7501 ohutuskaart

Kirjeldus

TEHNILINE INFO

Omadused Moodustab tiheda, kulumis- ja kemikaalikindla värvikihi. Madala lahustisisalduse tõttu eraldub kuivamisel vähem lahustiaurusid kui traditsioonilistel epoksüüdvärvidel. Hea nakkuvus ka terasharjaga puhastatud pinnaga. Võib kanda pinnale paksu kihina, sobib ka pintsliga värvimiseks.

Toonid TEMASPEED-toonimine.

Värvikaardid TEMASPEED-toonimine.

Läikeaste Läikiv

Kulu
Temabond ST 300
Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.

Vedeldi/lahusti 1031

Segamissuhe Värv 1 mahuosa 162-sari

Kõvendi 1 mahuosa 008 7501

Töövahendid Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine.

Kasutusaeg ( 23 °C) 1½ tundi

Kuivamisaeg
Temabond ST 300
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 80 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
88 ± 2 massi.%

Erikaal 1.5 kg / l (kasutusvalmis segu)

Tootekood 162-sari

Kasutamine

Värvimistingimused Pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +10 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.

Eeltöö Õli, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½. (ISO 8501-1) Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine parema nakkuvuse saavutamiseks.

Krunditud pinnad: Õli, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. (ISO 12944-4) Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (ISO 12944-4)

Kruntimine Duasolid Primer ja Duasolid 50.

Viimistlemine Duasolid 50.

Värvimine Kõrgsurve-, õhk- ja elektrostaatiline pihustamine. Kõrgsurvepihustamisel võib värvi vedeldada viskoossuseni 30-60 s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011 – 0,015″, pumba survekordaja 30:1 ja rõhk 120-180 bar-i. Õhkpihustamisel peab viskoossus olema 20-40 s (DIN 4) ja elektrostaatilisel pihustamisel 20-40 s (DIN 4).

Duasolid 50 omadused ja läige sõltuvad kasutatavast kõvendist:

Kõvendi 008 7675 läige u. > 70 segamissuhe 2:1
Kõvendi 008 7665 läige u. 60 segamissuhe 2:1
Kõvendi 008 7667 läige u. 10 segamissuhe 2:1
Kõvendi 008 7672 läige u. 40 segamissuhe 2:1
Kõvendi 008 7668 läige u. < 10 segamissuhe 2:1 Väldi kuumpihustamist!

Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt läbi enne kasutamist. Kasuta segamiseks Temaspeed Squirrel Mixer`it.

Töövahendite puhastamine Vedeldi 1048 või vedeldi 1112.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 320g/l värvisegu kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 15 mahu-%) on 399 g/l.