Temaclad SC 50

TÜÜP Kahekomponentne, poolläikiv, roostevastaseid pigmente sisaldav akrüülpolüuretaanvärv, mille kõvendiks on alifaatne isotsüanaat.

SOBIVUS Roostevastaseid pigmente sisaldavana sobib kasutamiseks teras-, alumiinium- ja tsinkpindadel ilma kruntvärvita, ehk ühekihivärvina. Ei soovitata uputustingimustesse. Võib kasutada ka näiteks pinnavärvina epoksüüd/epoksüüdpolüuretaansüsteemides.

KASUTUSOBJEKTID Sobib linna-, mere- ja tööstuskliimasse.

Temaclad SC 50 ohutuskaart

Vedeldi 1048 ohutuskaart

Kirjeldus

Omadused Head puhastusomadused. Suurepärane värvitooni ja läike säilimine. Tugev ja mehhaanilist koormust taluv värvipind.

Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED-toonimine.

Läikeaste Poolläikiv

Kulu
Temaclad SC 50
Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet. Kui kasutada kõrgsurve pihustamist plekk-katuste värvimisel on värvi tegelik kulu tavaliselt 5-6 m2/l.

Vedeldi/lahusti 1048 ja 1067

Segamissuhe Värv 9 mahuosa 572-sari

Kõvendi 1 mahuosa 008 7615

Töövahendid Kõrgsurvega pihustamine (suured pinnad) ja pintsliga värvimine (väikesed pinnad).

Kasutusaeg ( 23 °C) 4 tundi

Kuivamisaeg
Temaclad SC 50
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 55 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
69 ± 2 massi-%

Erikaal 1.3 ± 0.1 kg / l (kasutusvalmis segu)

Tootekood 572-sari

Kasutamine

Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Aluspinna temperatuur peab olema üle 0 ºC ja vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Värvi temperatuur peab töö teostamise ajal olema üle +15 ºC. Värvimist ei soovitata teostada üle +50 ºC juures. Värvimisel ja kuivamisel peab olema tagatud korralik ventilatsioon. Kondenseerumine värvimise või kuivamise ajal võib põhjustada värvipinna matistumist või nõrgendada värvipinna omadusi.

Eeltöö Puhasta pinnad õlist, rasvast, sooladest ja mustusest kasutades sobivaimat meetodit. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½. (ISO 8501-1). Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine parema nakkuvuse saamiseks.

Tsingitud pinnad: Pinna ühtlaseks karestamiseks soovitatakse kerget liivapesu (SaS, SFS 5873). Puhastusmaterjalina kasuta näiteks kuiva kvartsliiva. (SFS 5873) Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pese PANSSARIPESU pesuvahendiga.

Alumiiniumpinnad: Tee pühkepuhastus (SaS, SFS 5873) pinna ühtlaseks karestamiseks, kasutades mittemetallilisi materjale. Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karesta pind lihvides või pese MAALIPESU pesuvahendiga.

Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad ja soolad kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)

Varem alküüdvärviga värvitud või tööstuslikult kaetud pinnad (va PVDF): Eemalda rooste lihvides või terasharjaga hõõrudes puhastusastmeni St2. Kõvad ja läikivad värvipinnad lihvi matiks. Lihvimistolm, õli, rasv, soolad ja mustus eemalda PANSSARIPESU pesuvahendiga.

Kruntimine Temaprime EE ja Temacoat GF Primer. Sobib kasutamiseks ka ilma kruntvärvita.

Viimistlemine TEMACLAD SC 50.

Värvimine Kõrgsurvega pihustamine (suured pinnad) või pintsliga värvimine (väikesed pinnad). Komponentide (värv, kõvendi ja lahusti) temperatuurist ja värvimismeetodist sõltuvalt vedelda värvi 0 – 10 mahu-%. Kõrgsurve püstoli düüs 0,011″- 0,015″, düüsirõhk 120-160 bar. Värvilehviku nurk vali vastavalt värvitavale konstruktsioonile.

Pintsliga värvimisel vedelda värvi vastavalt vajadusele.

Koostisosade segamine Värv ja kõvendi sega eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Segamiseks kasuta Temaspeed Squarrel Mixer’it. Ebapiisav segamine või vale komponentide vahekord põhjustab ebaühtlast kuivamist ja nõrgestab värvi omadusi.

Töövahendite puhastamine Vedeldi 1048 või 1067.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 420 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 10 mahu-%) on 460 g/l.

Ainult professionaalseks kasutamiseks.