Temacoat GPL-S Primer

TÜÜP Kahekomponentne polüamiidkõvendiga epoksüüdkruntvärv – paksukihivärv, mis sisaldab tsinkfosfaati.

SOBIVUS Kasutatakse epoksüüd- ja polüuretaansüsteemide krunt- ja vahekihivärvina pindadel, kus on vaja head vastupidavust mehaanilisele ja keemilisele koormusele. Sobib vahevärviks tsinkepoksüüd- ja tsinksilikaatvärvide peale.

KASUTUSOBJEKTID Sobib sildade, transpordivahendite, terasmastide, konteinerite jm. teraskonstruktsioonide ning –seadmete värvimiseks.

Temacoat GPL-S Primer ohutuskaart

Vedeldi 1031 ohutuskaart

Kõvendi 008 5600 ohutuskaart

Kirjeldus

Omadused Väga hea nakkuvus teras-, tsingitud- ja alumiiniumpindadega. Kuivab kiiresti ülevärvitavaks. Tootel on MED (Marine Equipment Directive) seritfikaat nr. VTT-C-4031-15-09, seega on ta aktsepteeritud laevade sisepindade värvina. Sertifikaat ei sisalda kõvendit 008 5610. Kõvendiga 008 5610 võimaldab kõvenemist isegi -10 °C temperatuuri juures.

Värvikaardid Temaspeed Primers värvikaardi toonid. TEMASPEED-toonimine.

Läikeaste Poolmatt

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass MED

Kulu
Temacoat GPL-S Primer
Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, samuti ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.

Vedeldi/lahusti 1031

Segamissuhe Värv 4 mahuosa 179-sari

Kõvendi 1 mahuosa 008 5600 või 008 5605 (kiire)

Töövahendid Kõrgsurvepihusti või pintsel.

Kasutusaeg ( 23 °C) 6 tundi (+23ºC) kõvendiga 008 5600
3 tundi (+23ºC) kõvendiga 008 5605

Kuivamisaeg
Temacoat GPL-S Primer
Temacoat GPL-S Primer
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 55±2 mahu-% (ISO 3233)
68±2 massi-%.

Erikaal 1.3 – 1.4 kg / l (kasutusvalmis värvi töösegu)

Tootekood 179-sari

Kasutamine

Värvimistingimused Kõvendiga 008 5600 ja 008 5605:
Pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle 0 ºC ja õhu suhteline niiskus olema alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Mitte värvida kui temperatuur on alla 0 °C, kui on oht pinna jäätumiseks. Värvi temperatuur peab värvimise ajal ületama 15 ºC. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema tagatud hea ventilatsioon.

Kõvendiga 008 5610:
Pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle -10 ºC. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Hoolitseda, et aluspind oleks jäävaba. Värvi temperatuur peab värvimise ajal ületama 15 ºC. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema tagatud korralik ventilatsioon.

NB! Epoksüüdpinnakatetel on omadus välistingimustes kriidistuda ja muuta värvitooni.

Eeltöö Eemalda õlid, rasvad ja soolad sobival viisil. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½ (SFS-ISO 8501-1). Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine parema nakkuvuse saavutamiseks.

Tsingitud pinnad: Pinna ühtlaseks karestamiseks teha kerge liivapesu. Puhastusmaterjalina kasuta näiteks kuiva kvartsliiva. (SaS, SFS 5873). Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pese PANSSARIPESU-pesuvahendiga.

Vaata kuumtsingitud pinna ettavalmistuse juhiseid.

Alumiiniumpinnad: Teha pühkepuhastus (SaS, SFS 5873) pinna ühtlaseks karestamiseks, kasutades mittemetallilisi materjale. Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karesta pind lihvides või pese MAALIPESU-pesuvahendiga.

Roostevaba teras: Pinnad karesta lihvides või pritspihustuse teel. Karestamiseks kasuta mittemetallilisi materjale.

Krunditud pinnad: Õlid, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)

NB! Kõvendi 008 5610 sobib ainult terasest või krunditud pinnal.

Kruntimine TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMABOND, TEMAZINC 77, TEMAZINC 88, TEMAZINC 99 ja TEMASIL 90.

Viimistlemine TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA 50, TEMADUR, TEMATHANE, FONTECOAT EP 50 ja FONTECOAT EP 80.

Värvimine Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine. Kõrgsurvega pihustamisel vedelda värvi 0-15%. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0,011”–0,017” ja rõhk 120–160 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Pintsliga värvimisel vedelda värv vastavalt vajadusele.

Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Segamiseks kasuta Temaspeed Squarrel Mixer’it.

Töövahendite puhastamine Vedeldi 006 1031.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 425 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 15 mahu-%) on 485 g/l.