Temacoat GPL

TÜÜP Kahekomponentne amiinaduktkõvendiga epoksüüdpinnavärv.

SOBIVUS Kasutatakse epoksüüdsüsteemide pinnavärvina pindadel, mis paiknevad keemilise ja tugeva mehaanilise koormuse tingimustes. Tootel on CE-märgistus, seetõttu sobib ka betoonpindade värvimiseks.

KASUTUSOBJEKTID Sillad, mahutid, metsa- ja keemiatööstuse teraskonstruktsioonide ja seadmete nagu torusillad, konveierid, paberimasinad jmt.

Temacoat GPL ohutuskaart

Vedeldi 1031 ohutuskaart

Kõvendi 7580 ohutuskaart

Kirjeldus

Omadused Peab vastu kuivale soojusele + 150 ºC ja uputustingimustes + 60 ºC.Uputustingimustes talub nõrku happe-, aluse- ja soolalahuseid. Vastupidav gaasi- ja kemikaalitolmu tingimustes. Talub neutraalseid mineraal-, loomseid- ja taimseid rasvaineid ning õlisid uputustingimustes.

Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED-toonimine.

Läikeaste Läikiv

Kulu
Temacoat GPL
Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.

Vedeldi/lahusti 1031

Segamissuhe Värv 3 mahuosa 170-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 7580

Töövahendid Kõrgsurve pihusti või pintsel.

Kasutusaeg ( 23 °C) 5 tundi

Kuivamisaeg
Temacoat GPL
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 55 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
68 ± 2 massi-%

Erikaal 1.3 – 1.4 kg /l kasutusvalmis värvi töösegu, olenevalt värvitoonist.

Tootekood 170-sari

Kasutamine

Värvimistingimused Pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt + 10 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80 %. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.

Eeltöö Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad ja soolad kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (ISO 12944-4)

Betoonpinnad: Betoonpind peab olema kuiv ja paigaldatud vähemalt 4 nädalat varem. Betooni suhteline niiskus peab olema alla 97%. Pinna ebatasasused eemalda lihvides. Betoonivalus tekkiv tsementliimikiht ning võimalikud õlid ja rasvad eemalda lihvimise või pritspuhastuse teel. Kõik praod, mõrad ja tühemikud täida TEMAFLOOR 200 ja peene, kuiva kvartsliiva seguga.

Kruntimine TEMACOAT GPL-S PRIMER, GPL-S MIO, TEMACOAT SPA ja TEMABOND.

Viimistlemine TEMACOAT GPL.

Värvimine Kõrgsurve või lisaõhuga pihustamine või pintsliga värvimine. Komponentide temperatuurist olenevalt vedelda värvi kuni 0-10 %. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0.011″ – 0.017″ ja rõhk 120 – 160 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt. Pintsliga värvimisel vedelda värvi vastavalt vajadusele.

Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Kasuta segamiseks Temaspeed Squirrel Mixer`it.

Töövahendite puhastamine Lahusti 1031.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 455 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 10 mahu-%) on 495 g/l.