Temacoat GS 50

TÜÜP Kahekomponentne polüamiidkõvendiga epoksüüdvärv – paksukihivärv, sobib ka vahevärviks.

SOBIVUS Kasutatakse pinna- või vahevärvina mehaanilist ja keemilist kulumiskindlust nõudvates epoksüüd- ja polüuretaansüsteemides. Võib kasutada ka otse tsink- ja alumiiniumpindade värvimiseks. Sobib kasutamiseks ka ühekihivärvina.

KASUTUSOBJEKTID Sobib transpordivahendite, teraskonstruktsioonide, torusildade, konveierite jt. teraskonstruktsioonide värvimiseks.

Temacoat GS 50 ohutuskaart

Vedeldi 1031 ohutuskaart

Kõvendi 008 5600 ohutuskaart

Kirjeldus

Omadused Kuivab kiiresti ülevärvitavaks ja käsitluskuivaks.

Läikeaste Poolläikiv

Kulu
Temacoat GS 50
Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, samuti ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.

Vedeldi/lahusti 1031

Segamissuhe Värv 4 mahuosa 172-sari

Kõvendi 1 mahuosa 008 5600 või 008 5605 (kiire)

Töövahendid Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist.

Kasutusaeg ( 23 °C) 6 tundi kõvendiga 008 5600
3 tundi kõvendiga 008 5605

Kuivamisaeg
Temacoat GS 50
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 57 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
71 ± 2 massi-%

Erikaal 1.3 – 1.4 kg / l (kasutusvalmis töösegu)

Tootekood 172-sari

Kasutamine

Värvimistingimused Pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab olema pinna temperatuur vähemalt 0 ºC ja vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Mitte värvida kui temperatuur on alla 0 °C, kui on oht pinna jäätumiseks. Värvi temperatuur peab värvimise ajal ületama 15 ºC. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema tagatud korralik ventilatsioon.

NB! Epoksüüdpinnakatetel on omadus välistingimustes kriidistuda ja samuti võib muutuda värvitoon.

Eeltöö Krunditud pinnad: Õlid, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (ISO 12944-4)

Tsingitud pinnad: Pinna ühtlaseks karestamiseks soovitatakse kerget liivapesu. Puhastusmaterjalina kasutatakse näiteks kuiva kvartsliiva. (SaS, SFS 5873). Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pese PANSSARIPESU pesuvahendiga.

Kuumtsingitud pindu soovitatakse värvida vedeldatud värviga (25 – 25%) enne lõplikku kruntimist.

Alumiiniumpinnad: Teostada pühkepuhastus (SaS, SFS 5873) pinna ühtlaseks karestamiseks, kasuta mittemetallilisi materjale. Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karesta pind lihvides või pese MAALIPESU pesuvahendiga.

Kruntimine Temacoat GPL-S Primer, Temacoat HB Primer, Temacoat PM Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat SPA, Temabond ja Fontecoat EP Primer.

Viimistlemine Temacoat GPL, Temacoat GS 50, Temadur ja Temathane.

Värvimine Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine. Kõrgsurvega pihustamisel vedelda värvi 5 – 25%. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0,011” – 0,017” ja rõhk 120 – 160 bar-i. Pihustusnurk valitakse detaili kujust lähtuvalt. Õhkpihustamisel vedelda värvi u 25% viskoossuseni 20-30 s DIN4. Pintsliga värvimisel vedelda värvi vastavalt vajadusele.

Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega korralikult läbi. Kasuta segamiseks Temaspeed Squirrel Mixer-it.

Töövahendite puhastamine Vedeldi 1031.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 370 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 25 mahu-%) on 498 g/l.
Ainult professionaalseks kasutamiseks.