Temacoat Primer

TÜÜP Kahekomponentne modifitseeritud roostevastaseid pigmente sisaldav epoksüüdvärv.

SOBIVUS Kasutatakse krunt- ja vahevärvina pindadel, mis nõuavad kulumiskindlust ilmastiku-, mehaanilise ja keemilise koormuse tingimustes.

KASUTUSOBJEKTID Sobib hallide karkasside, torusildade, transportööride jms, teraskonstruktsioonide ja seadmete värvimiseks.

Temacoat Primer 4000, 4001 ohutuskaart

Vedeldi 1031 ohutuskaart

Kõvendi 5611 ohutuskaart

Kirjeldus

Omadused Hea nakkuvus teras-, tsingitud ja alumiiniumpindadega.

Toonid Punakaspruun (TVT 4000) ja hall (TVT 4001).

Läikeaste Poolmatt

Kulu
Temacoat Primer
Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.

Vedeldi/lahusti 1031

Segamissuhe Värv 4 mahuosa 008 7252, 7253
Kõvendi 1 mahuosa 008 5611
Värv 5 mahuosa 008 7252, 7253
Kõvendi 1 mahuosa 008 5613

Töövahendid Kõrgsurvepihusti või pintsel.

Kasutusaeg ( 23 °C) 6 tundi kõvendiga 008 5611
4 tundi kõvendiga 0085613

Kuivamisaeg
Temacoat Primer
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 72 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
85 ± 2 massi-%

Erikaal 1.5 kg / l (kasutusvalmis värvi töösegu)

Tootekood 008 7252, 7253

Kasutamine

Värvimistingimused Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab suhteline õhuniiskus alla 80%.

Kõvendiga 008 5611:
Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu ja pinna temperatuur olema üle 0 ºC ja vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.

Kõvendiga 008 5613:
Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu ja pinna temperatuur olema üle -5 ºC ja vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.

Värvi temperatuur peab segamise ja värvimise ajal olema üle +15 °C. Värvimise ja kuivamise ajal peab olema tagatud hea ventilatsioon.

NB! Epoksüüdpindadel on kalduvus aja jooksul välistingimustes kriidistuda ja värvi muuta.

Eeltöö Õli, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus eeltöötlusastmeni Sa2½. (SFS-ISO 8501-1) Juhul, kui see ei ole võimalik teha fosfaatimine külmvaltsitud pindadele parema nakkuvuse saamiseks.

Tsingitud pinnad: Tee pühkepuhastus (SaS) pinna ühtlaseks karestamiseks. Puhastusmaterjalina kasuta näiteks kuiva kvartsliiva. (SFS 5873) Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pese PANSSARIPESU-pesuvahendiga.

Alumiiniumpinnad: Tee pühkepuhastus (SaS) pinna ühtlaseks karestamiseks, kasutades mittemetallilisi materjale. (SFS 5873) Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karesta pind lihvides või pese MAALIPESU pesuvahendiga.

Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad ja soolad kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine TEMACOAT PRIMER, TEMAZINC 77 ja TEMAZINC 99.

Viimistlemine TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT 50, TEMADUR ja TEMATHANE.

Värvimine Kõrgsurve või pintsliga värvimine. Kõrgsurve pihustiga värvides vedelda vajadusel värvi 0-10%. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0,015” – 0,021” ja rõhk 120–180 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt. Pintsliga värvimisel vedelda värvi vastavalt vajadusele.

Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Kasuta segamiseks Temaspeed Squirrel Mixer`it. Hooletu segamine või vale komponentide vahekord põhjustab ebaühtlast kivistumist ja nõrgestab värvi omadusi.

Töövahendite puhastamine Vedeldi 1031.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 280 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 10 mahu-%) on 325 g/l.
Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.