Temafloor 25 Clear

TÜÜP Õhuniiskuse toimel kuivav ühekomponentne polüuretaanlakk.

SOBIVUS Betoonpõrandate, asbesttsement jmt pindade küllastamiseks ja lakkimiseks. Sobib Mosaic-põrandate pinnalakkimiseks.

KASUTUSOBJEKTID Betoonpõrandad, asbesttsement- jmt pinnad.

Temafloor 25 Clear ohutuskaart

Vedeldi 1061 ohutuskaart

Kirjeldus

Omadused Betoonpõrandate, asbesttsement- ja muude selliste pindade küllastamiseks ja lakkimiseks, takistamaks pindade tolmumist ja mustuse imendumist nimetatud pindadesse. Väga hea vastupidavus kulumisele.

Läikeaste Täisläikiv

Kulu Keskmine kulu betoonpõrandale on 4 – 7 m2/l.
Laki kulu sõltub töödeldava pinna poorsusest ja lakkimisviisist.

Vedeldi/lahusti 1061

Segamissuhe Temafloor 25 Clear lakki ei vedeldata.

Töövahendid Pintsli või rulliga.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures Tolmukuiv pärast 3 tundi
Puutekuiv pärast 3,5 tundi
Ülelakitav pärast 4 – 12 tundi
Täielikult kõvenenud pärast 24 tundi
NB! Kui õhu suhteline niiskus on alla 50%, siis kuivamine aeglustub.

Tulekindel Vastavalt standardi EN 13501-1 on tuleohutusklass Bfl-s1.

Kuivainesisaldus
u. 40 mahu-%.

Erikaal 1,0 kg/l

Tootekood
005 5750

Kasutamine

Värvimistingimused Betoonpinna suhteline niiskus peab olema alla 97%. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab õhu, pinna ja laki temperatuur olema üle +5 ºC ja õhu suhteline niiskus 50-90%.

Eeltöö Uus betoonpind:
Eemalda tsemendiliimi kiht pinnalihvimisega või soolhappega söövitades. Vali konkreetsetele ruumidele sobivaim puhastusmeetod. Puhastuse järel eemalda tsemenditolm hoolikalt tolmuimejaga. Söövita lahjendatud soolhappelahusega (1 osa kanget soolhapet ja 4 osa vett). Töödeldud põrand loputa rohke veega ja lase kuivada.

Vana betoonpind:
Eemalda rasv, õli, kemikaalid jmt mustus MAALIPESU pesuvahendiga. Eemalda vana, lahtine värvikiht lihvides. Puhasta põranda praod ja augud kuni terve puhta betoonini. Ava praod nt. nurklihvijaga. Eemalda lahtine mustus ja tolm.

Tsemendipõhine tasandussegu:
Kui teete tasandusseguga kihi, siis kontrollige materjalide sobivust.

Kruntimine Krundi vedeldamata Temafloor 25 Clear lakiga. Vala lakk põrandala ja aja laiali. Kohtadesse, kuhu lakk täielikult imendub, tuleb korrata lakkimist ”märg-märjale”-meetodil.

Parandamine Paranda augud ja praod TEMAFLOOR 200 epoksüüdlaki ja kuiva, puhta liiva (0.1 – 0.6 mm) seguga. Paigatud kohad lihvitakse enne pindlakkimist ümbritseva põranda tasemele.

Töövahendite puhastamine Vedeldi 1061.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused LOÜ 2004/42/EC (alalliik A/h) 750 g/l (2007), 750 g/l (2010)
Temafloor 25 Clear sisaldab LOÜ maksimaalselt < 500 g/l.