Unica Akva Lakka – ukse- ja aknalakk

8.60120.78 (sis. km)

Spetsiaallakk, mis põhineb modifitseeritud akrülaadil. Sisaldab UV-kaitseainet, mis moodustab vett hülgava pinna.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , , , Silt:

Kirjeldus

M1

Tüüp

Spetsiaallakk, mis põhineb modifitseeritud akrülaadil. Sisaldab UV-kaitseainet, mis moodustab vett hülgava pinna.

Sobivus

Uute ja varem lakitud või peitsitud puitpindade lakkimiseks sise- ja välistingimustes. Sobib eriti hästi varem tööstuslikult lakitud või peitsitud puitpindade hoolduslakkimiseks. Ei soovitata tihedatele ja kõvadele puitpindadele, nagu tamm ja tiigipuu.

Kasutusobjektid

Aknaraamid, uksed ja uksepiidad. Samuti klaasitud rõdude puit

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv EPL

Toonid

Sisetingimustesse võib kasutada nii toonimata kui toonitult Tikkurila laki ja peitsi värvikaardi järgi. Välitingimustes tuleb kasutada ainult toonitud toodet.

Läikeaste

Poolläikiv

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass

M1

Kulu

8-12 m²/l.

Pakendid

0.225 l, 0.9 l, 2.7 l ja 9 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Sünteetiliste harjastega pintsel.

Pihustamine:
– Õhkpihustamine: düüsi suurus 1,4-1,8 mm, vedelda 5-15 mahu-%
– Kõrgsurvepihustamine: düüsi suurus 0,009″-0,013″, vedelda 0-5 mahu-%

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv 1-2 tunniga. Ülevärvitav järgmisel päeval. Kasutuskuiv 2-3 päeva pärast. Aknaid võib sulgeda 1-3 päeva pärast, sõltuvalt ilmast ja värvikihi paksusest.

Madalama õhutemperatuuriga ja niiske ilmaga on kuivamisaeg pikem.

Valguskindel

Ei kolletu.

Ilmastikukindel

Hea, ka tööstuslikes tingimustes.

Kuivainesisaldus

u 31%, sõltuvalt värvitoonist.

Erikaal

1,0 kg/l sõltuvalt värvitoonist, ISO 2811.

Säilitamine

Kaitsta külma eest. Halvasti suletud või poolik nõu ei talu pikaaegset säilitamist.

Lisainfo

Pakend

0.225l, 0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja kuivamise ajal peab temperatuur olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Eeltöö

Eemalda halliks muutunud puidupind mehaaniliselt.

Uued lakkimata pinnad:
Puhasta pinnad tolmust, mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendiga või vajadusel Homeenpoisto puhastusvahendiga. Eemalda vaik oksakohtadelt.

Krundi välistingimustes olevad puiduni puhtad pinnad eelnevalt Valtti Pohjuste puiduimmutiga.

Varem lakitud pinnad:
Eemalda vana pragunev lakikiht ja pahtlikiht pinnalt. Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendiga või vajadusel Homeenpoisto puhastusvahendiga. Lihvi läikivad pinnad matiks ja teravad ääred ümaramaks. Eemalda lihvimistolm. Sisetingimustes olevad puitpinnad: pahtelda augud ja praod Spakkeli puukitti spetsiaalkitiga ja lihvi pahteldatud kohad.

Välistingimustes olevad puhtad puitpinnad töötle Valtti Pohjuste puiduimmutusainega.

Ebatasasused pahtelda sobiva pahtliga. NB! Lakki Unica Akva Lakka ei saa kanda pindadele, mida on töödeldud silikooni sisaldava pahtliga või pindadele, mis on kokku puutunud silikooniga.

Lakkimine

Sega lakki hoolikalt enne kasutamist ja aeg-ajalt ka lakkimise ajal. Kanna 1-2 korda pintsliga pinnale, uutele pindadele 2 korda.

Suurtele pindadele on kõige parem kanda lakki esmalt pinnale lühikesekarvalise värvirulliga ja seejärel tasanda pintsliga. Ära lase rullitriipudel kuivada. Pintsliga pinnale kandmiseks võib lakki Unica Akva Lakka vedeldada veega kuni 5%. Lakk kuivab kiiresti, seepärast soovitame lakkida paanide kaupa. Kõige parem on kasutada sünteetiliste harjastega pintslit. Töötle nähtavale jäävad puidu otsakohad hoolikalt.

Töövahendite puhastamine

Eemalda töövahenditelt liigne lakk ning pese ja seebiga. Kõvenenud lakk eemalda töövahenditest Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Peale lakkimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 2 nädala jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi.

Mitte varem kui 2 nädala möödudes lakkimisest võib määrdunud pinda puhastada Huoltopesu puhastusvahendiga (1 osa Huoltopesu 10 osa vett). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

Hooldus

Lakiga Unica Akva Lakka töödeldud pindadele tee hoolduslakkimine sama lakiga. Vt. Eeltöö osa.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/e) 130g/l. Lakk Unica Akva Lakka sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab: 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni, 5-kloor-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr. 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr. 220-239-6] (3:1) segu, 1,2-bentsisotiasool-3(2H)-ooni ja 3-jood-2-propünüül butüülikarbamaati. Võib kutsuda esile allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Vältida sattumist keskkonda.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.