Unica Super 20 – puidulakk, poolmatt

8.42115.29 (sis. km)

Kiiresti kuivav uretaanalküüdlakk. Sisaldab UV-kaitseainet.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Kiiresti kuivav uretaanalküüdlakk. Sisaldab UV-kaitseainet, mis aeglustab päikesevalguse mõjul puidu kollaseks muutumist. Toonitud lakk kaitseb paremini päikesevalguse mõjude eest kui toonimata lakk.

Sobivus

Puitpindadele sise- ja välistingimustes.

Kasutusobjektid

Paadid, mööbel ja põrandad, kerge mehaanilise ja keemilise koormuse tingimustes.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv EP

Toonid

Võib toonida Laki ja peitsi värvikaardi, Valtti värvikaardi toone. Tee kõigepealt proovilakkimine, et näha toonitud laki tooni. Kui toon on liiga tume, võid seda segada värvitu Unica Superi või vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).

Läikeaste

Poolmatt

Kulu

8-10 m²/l.

Pakendid

0.225 l, 0.9 l, 2.7 l ja 9 l

Vedeldi/lahusti

Special Solvent

Töövahendid

Pintsel või pihusti.

Kõrgsurvepihustiga:
– ava läbimõõt 0,009”-0,013” e. 0,230-0,330 mm

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv 1 tunniga, puutekuiv 2 tunniga ja töötlemiskuiv 6 tunniga. Järgmise lakkimise võib teha ööpäeva möödudes. Täielik kõvenemine ja vastupidavus saavutatakse u 4 nädala jooksul. Kuivamist mõjutavad ventilatsioon, õhu suhteline niiskus, temperatuur ning kihipaksus.

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav bensiinile, naftale, lakibensiinile ja tehnilisele piiritusele, taimsetele ja loomsetele rasvadele ja õlidele, määrdeõlidele ja –rasvadele. Ei ole vastupidav nt nitrolahustile.

Pesemiskindlus

Väga hea vastupidavus kõigile tavalistele puhastusvahenditele, SFS 3755.

Kulumiskindel

Väga hea.

Kuivainesisaldus

38%

Erikaal

0,9 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Toode talub külmladustamist ja –transporti. Halvasti suletud või poolik nõu ei säili kaua.

Lisainfo

Pakend

0.225l, 0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Lakitav pind peab olema kuiv. Lakkimise ja kuivamise ajal peab temperatuur olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 70%. Mitte lakkida ereda päisesevalguse käes või niiske ja külma ilmaga. Ajasta lakkimine nii, et lakikiht jõuaks kuivada enne õhtukaste tekkimist.

Eeltöö

Uued lakkimata pinnad:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Pühi väärispuidust pinnad eelnevalt üle vedeldiga Special Solvent (Vivacolor). Välispuidupinnad krundi eelnevalt Valtti Primer puiduimmutiga.

Varem lakitud pinnad:
Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuaine lahusega ja loputa hoolikalt veega. Eemalda vana pragunev lakikiht kaaprauaga ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm.

Lakkimine

Esmane lakkimine:
Sega lakki hoolikalt enne kasutamist ja aeg-ajalt ka lakkimise ajal. Uute pindade aluslakkimiseks vedelda 20% vedeldiga Special Solvent (Vivacolor). Pintselda õhukese kihina ja ühtlaselt 1-2 korda. Laki varem lakitud pinnad vedeldamata lakiga 1-2 korda. Pintselda õhukese ja ühtlase kihina. Lihvi pinda kergelt iga lakkimiskorra vahel.

Hoolduslakkimine:
Kontrolli puitpindade, eriti välistingimustes olevate, seisukorda ja laki vajadusel uuesti üle. Unica Super lakiga lakitud pinnad võib hoolduslakkida Unica Super lakiga või sama tüüpi lahustipõhise lakiga. Vt lõiku Eeltöö.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).

Hooldusjuhised

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel lakkimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendi ja pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga. Puhasta eriti määrdunud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi, pesumoppi või pesukäsna. Loputa pind hoolikalt. Lakitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast lakkimist, tuleb seda teha kergelt pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/i) 500g/l. Unica Super 20 sisaldab LOÜ maksimaalselt 500 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab: Tööstusbensiini (nafta), hüdrogeenitud, raske (alifaatne). TULEOHTLIK. KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida lahustiauru/pihustusudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab etüülmetüülketoksiimi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Toote lihvimistolm ja survepritsiga lakkimise ülejäägid võivad iseenesest süttida. Sellised jäägid tuleb enne hävitamist hoida vette kastetuna, kuivatada õhu käes või põletada koheselt.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR 3 III