Villa Ultima A (Valge)

10.37104.72 (sis. km)

Poolmatt veepõhine alküüdiga tugevdatud puidukaitsevärv välistöödeks. Värv moodustab mustust ja vett hülgava pinna ja kaitseb puitu ilmastikumõjude eest kuni 15 aastat. Värvipind jääb elastne ning jätab puidu tekstuuri aimatavaks. Säilitab väga hästi läiget ja värvitooni.

  • Ilmastikukindel kuni 15 aastat
  • Moodustab mustust ja vett hülgava värvipinna
  • Sobib suurepäraselt saetud puitpindade värvimiseks

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , , , , ,

Kirjeldus

Toonid H2O Aedadele

Poolmatt veepõhine alküüdiga tugevdatud puidukaitsevärv välistöödeks. Värv moodustab mustust ja vett hülgava pinna ja kaitseb puitu ilmastikumõjude eest kuni 15 aastat. Värvipind jääb elastne ning jätab puidu tekstuuri aimatavaks. Säilitab väga hästi läiget ja värvitooni.

  • Ilmastikukindel kuni 15 aastat
  • Moodustab mustust ja vett hülgava värvipinna
  • Sobib suurepäraselt saetud puitpindade värvimiseks

Kasutuskoht
Saetud või hööveldatud voodrilauad, uksed, aknaraamide välispinnad, piirdeaiad jm. Sobib uutele ning puidukaitsevahendiga värvitud puitpindadele välistingimustes ning termotöödeldud puidule ja palkpindadele.

Läige
Poolmatt.

Katvus (1x)
4-6 m2/l – saetud puitpinnal, 8-10 m2/l – hööveldatud või siledal puitpinnal.

Toonimine
Värvi võib kasutada valgena (VVA-alusvärv) või toonida Tikkurila Puiduvärvide või Vinha värvikaardi järgi (VVA-alusvärv). Toonitud värvi ümber ei vahetata.

Alusvärvid
VVA-alusvärv

Töövahendid
Pintsel või värvipihusti ava läbimõõduga 0,018˝- 0,023˝ ehk 0,460 – 0,580 mm.

Kuivamisaeg
1 tund – puutekuiv, 2 tundi – värvimiskuiv (+23 °C, RH 50%). Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 10% värvi mahust.

Pakendid
0,9 L; 2,7 L; 9 L; 18 L (VVA-alusvärv).

Säilitamine
Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote pakendil märgitud valmistamisajast.

Kuivainesisaldus
u. 34%.

Tihedus
1,1 -1,2 kg/l, sõltuvalt alusvärvist ja värvitoonist (ISO 2811).

Ilmastikukindlus
Hea, ka tööstuslikus kliimas.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l, 18l

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Määrdunud ja hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusfaasis puiduimmutusainega Kolorex Protekt, eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Krundi naelapead ja muud metallosad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+.
Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine puidukaitsevahend lihvimise või terasharjamise teel. Pese määrdunud pind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Töötle puhta puiduni puhastatud pind puiduimmutusainega Kolorex Protekt. Metallpindadelt (naelapead jmt) eemalda rooste, krundi metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur üle +5 °С ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga või otsese päikese käes.

VÄRVIMINE
Sega värvi Villa Ultima enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi värvimiseks võib värvi vajadusel vedeldada veega kuni 10% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 2-3 korda pintsli või värvipihustiga. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega.

PINNA HOOLDAMINE
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna märgpuhastus võib muuta alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eraldada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusvastase puhastusvahendi Tikkurila Homeenpoisto vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS Hoiatus
Sisaldab: tsinkoksiidi, 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni, 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon ja reaktsioonimassi: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (3:1) segu. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kanda kaitsekindaid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritud kohas. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedeleda jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 130 g/l.

TRANSPORT
Kaitsta külma eest!