Akvi Primer Pro

Vesialuseline akrülaatkruntvärv.

Ohutuskaart

Küsi pakkumist

Kategooria:

Kirjeldus

OmadusedKiiresti kuivav ja heade lihvimisomadustega kruntvärv sisetingimustesse. Võib üle värvida nii veepõhiste kui lahustipõhiste värvidega.

Toonid Valge.

Läikeaste Matt

Kulu
Akvi Primer Pro
Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.

Vedeldi/lahusti Vesi

Töövahendid Õhuvaba pihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja õhkpihustamine.

Kuivamisaeg
Akvi Primer Pro

Virnastamistemperatuur alla +35 °C.

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 34±2 mahu-%,
52±2 massi-%.

Erikaal 1,4 kg/l

Tootekood
960 7229

Kasutamine

Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas, nii värvimise kui kuivamise ajal peab temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%.

Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-600). Eemalda lihvimistolm enne värvimist.

Värvimine Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-5% viskoossuseni 50-80s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015″ ja rõhk 100-160 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-5% viskoossuseni 50-80s (DIN 4).Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015″ ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 0-5% viskoossuseni 50-80s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4 – 1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.

Pinnatöötlus Soovitatavad pinnavärvid: Akvi Top FD 30, Diccoplast 30, Akvi DS 25 ja Luminol 25.
Koostisosade segamine Sega värvi hoolikalt. Vedelda soovitud viskoossuseni.

Töövahendite puhastamine Vesi.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Maksimaalne LOÜ sisaldus värvis on 31 g/l. LOÜ sisaldus 5 mahu-% vedeldatud kasutusvalmis värvis on 30 g/l. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l (2010).