Pinja W-Oil

TÜÜP Veepõhine toonitav puiduimmuti.

SOBIVUS Sobib puitpaneelidele, -plaatidele jmt puitpindadele niisketes välistingimustes.

KASUTUSOBJEKTID Kaitseb pindasid niiskuse, mustuse ja päikesevalguse eest. Aeglustab niiskuse imendumist puitpinda ja seega vähendab puidu lõhenemist.

Pinja W-Oil ohutuskaart

Kirjeldus

Omadused Kaitseb niiskuse, päikesevalguse ja mustuse eest. Vähendab puitpinna lõhenemist. Kiiresti kuivav puiduõli.

Toonid Läbipaistev. AKVI TONE-toonimine.

Kulu
Pinja W-Oil
Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.

Vedeldi/lahusti Vesi

Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine või õhkpihustamine.

Kuivamisaeg
Pinja W-Oil
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus u. 10 mahu-%, u. 11 massi-%.

Erikaal 1.0 kg/l.

Tootekood 394 6909

Kasutamine

Värvimistingimused Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas. Töötlemise ja toote kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja toote temperatuur vähemalt +18 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%.

Töötlemine Sega toodet hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Ühtlasema tulemuseks saamiseks võib pinda poleerida.

Kõrgsurvepihustamisel on soovitatav düüsi suurus 0,009 – 0,011″ ja rõhk 80-160 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel on soovitatav düüsi suurus 0,009 – 0,011″ ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Õhkpihustamisel on soovitatav düüsi suurus 1,0-1,4 mm ja düüsirõhk 1,5-3 bar-i.

Pinnatöötlus Töötlemata pinnad:
Puhasta pind mustusest, tolmust ja lahtistest osakestest. Hallitanud pinnad pese Tikkurila Homeenpoisto puhastusvahendiga vastavalt juhistele.

Koostisosade segamine Sega immuti ettevaatlikult ja vedelda vajadusel veega. Ühtlasema tulemuseks saamiseks võib pinda poleerida.

Töövahendite puhastamine Vesi.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused LOÜ sisaldus tootes on 38 g/l.