Akvilac FD 25

TÜÜP Vesialuseline ühekomponentne akrülaatlakk.

SOBIVUS Kiiresti kuivav pinnalakk sisetöödeks.

KASUTUSOBJEKTID Sobib mööblile, ustele, paneelidele jm puitpindadele. Eriti sobilik kiiretele tootmisliinidele.

Akvilac FD 25 ohutuskaart

Kirjeldus

Toonid Akvi Tone-toonimine.

Värvikaardid Akvicolor AT-värvikaart, lisaks teised toonid vastavalt tellimusele.

Läikeaste Poolmatt

Kulu
Akvilac FD 25
Laki kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.

Vedeldi/lahusti Vesi

Töövahendid Lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja konventsionaalne õhkpihustamine.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamine
(viskoossus DIN4) 45-65 sek, saab kui vedeldada toodet 0-5 mahu-%. Soovitatav düüs 0,009 – 0,013″ ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i.

Konventsionaalne õhkpihustamine
(viskoossus DIN4) 45-60 sek, saab kui vedeldada toodet 0-5 mahu-%. Soovitatav düüs 1.4 – 1.8″ ja rõhk 2-3 bar-i.

Kuivamisaeg
Akvilac FD 25
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 29±2 mahu-%
31±2 massi-%

Erikaal 1.0 kg/l

Tootekood 477 6909

Kasutamine

Värvimistingimused Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur üle +18 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 70 %.

Eeltöö Puitpind lihvi lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-600). Eemalda lihvimistolm tolmuimejaga enne lakkimist.

Lakkimine Soovitatavad kruntlakid:
Akvilac 25 FD. Laki 1-2 korda.

Koostisosade segamine Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Väldi vahu tekkimist. Vedelda veega vajaliku viskoossuseni.

Töövahendite puhastamine Vesi.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on 16 g/l. LOÜ sisaldus 5 mahu-% vedeldatud kasutusvalmis tootes on 15 g/l. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/e) 130 g/l (2010).