Hansa Facade A (Valge)

9.3582.35 (sis. km)

Veepõhine kivi- ja krohvfassaadivärv

  • Parem kattevõime ja tõhusam nakkuvus
  • Moodustab veelgi vastupidavama värvikihi, mis samas „hingab“, st ei takista veeauru läbipääsu
  • Sisaldab vett-hülgavat silikoonlisandit
  • Kasutatav ilma krundita

Tootinfo

Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria:

Kirjeldus

Krunt+värv

Kivi- ja krohvfassaadivärv

  • Sisaldab vett-hülgavat silikoonlisandit
  • Parandatud ilmastikukindlus
  • Väga hea kattevõimega

Kasutuskoht
Elu-, äri-, tööstus- ja laohoonete välisseinad. Sobib uute ja varem värvitud krohv-, betoon- ja mineraalkiudplaatpindade värvimiseks. Ei sobi lubivärviga kaetud pindade värvimiseks.

Läige
Täismatt.

Katvus (1x)
4-6 m2/l krohv-, betoon- ja tellispindade ühekordsel värvimisel. Lõplik värvikulu sõltub aluspinna karedusest ja pealekandmise meetodist.

Toonimine
Värvi võib kasutada valgena (LA- alusvärv) või toonida Tikkurila Facade ja kivipindade värvikaartide järgi. Toonitud värvi ümber ei vahetata.

Alusvärvid
LA-alusvärv.

Töövahendid
Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,018” – 0,023” ehk 0,460 – 0,580 mm.

Kuivamisaeg
12 tundi – värvimiskuiv (+23 °С, RH 50%).

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 10% värvi mahust.

Pakendid
0,9 L; 2,7 L; 9,0 L, 18L

Säilitamine
Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote pakendil märgitud valmistamisajast.

Kuivainesisaldus
u. 40%.

Tihedus
1,5 kg/l.

Veeauru läbilaskvus
Sd, H2O≤0,14м, kasutusjuhendis kirjeldatud eeltöötlust ja värvimist järgides.

Vee läbilaskvus
W≤0,1кg/м2h0,5, kasutusjuhendis kirjeldatud eeltöötlust ja värvimist järgides.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l, 18l

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust, mustusest, sooladest ja lahtistest osakestest survepesu või terasharjamise teel. Sile, vormi vastu valatud betoonpind töötle vajaliku pinnaprofiili saamiseks ning pinnalt tsementkivi ja -liimikihi eemaldamiseks mehhaaniliselt liivapritsi, terasharjamise või vesiliivapesu abil. Uusi betoonpindasid võib värvida peale esimest kütteperioodi, mineraalkiudplaatpindasid poole aasta möödudes paigaldusest ja krohvpindasid 1-2 kuulise kõvenemisperioodi järel.
Varem värvitud pind:
Eemalda pinnalt lahtine värv ja nõrgalt kinni olev krohvikiht survepesu, terasharjamise või värvieemaldusainega. Ava betoon- või krohvpinnas olevad praod ja töötle esiletulnud, eelnevalt puhastatud sarrus roostevastase tsementvärviga. Paranda avatud praod ja süvendid ümbritseva pinna tasemeni kasutades aluspinnaga võimalikult sama koostisega tsement- või lubitsementmörti. Määrdunud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur üle +5 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga või otsese päikese käes.

VÄRVIMINE
Sega värvi Hansa Facade enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi värvimiseks vedelda värvi veega kuni 10% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1-2 korda rulli, pintsli või pihustiga. NB! Mittevärvitavad pinnad (aknaklaasid, looduslikust kivist või metallist pinnad) kata enne värvimistööde algust kinni.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Peale värvimist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese koheselt veega.

PINNA HOOLDAMINE
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasutada survepesu. Kuna märgpuhastus muudab märgatavalt alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eristada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusevastase puhastusvahendi Tikkurila Homeenpoisto vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja reaktsioonimassi: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni (3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/c) 40 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 40 g/l.

TRANSPORT
Kaitsta külma eest!