Kivisil – betoon- ja krohvfassaadivärv LC

Veepõhine, kergelt struktuurne silikoonemulsioonvärv.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Küsi pakkumist

Seda toodet ei ole hetkel laos ja pole seetõttu saadaval.

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

M1

Tüüp

Veepõhine, kergelt struktuurne silikoonemulsioonvärv.

Sobivus

Betoon- ja krohvpindade ning mineraalkiud-plaatpindade värvimiseks välistingimustes kasutusjuhendi järgi.

Kasutusobjektid

Elamu-, tööstus-, ühiskondlikud hooned, laod jms hooned.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv LC

Toonid

Tikkurila Kivimajade värvikaart.

Läikeaste

Täismatt

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass

M1

Kulu

4-6 m²/l ühekordsel katmisel. Värvikulu sõltub aluspinna imavusest, tasasusest, poorsusest, värvimisviisist ja –tingimustest.

Pakendid

0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Rulli, pintsli või kõrgsurvepritsiga:
– ava läbimõõt 0,027” – 0,029”
– vedeldada 0 – 10% värvi mahust.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Ülevärvitav 12 tunni möödudes.

Veeauru takistus (EN ISO 7783)

Sd, H2O < 0,14 m

Vee läbilaskvus (EN 1062-3)

w < 0,1 kgm-2h-0,5 (värvimissüsteem Kivisil krunt ja Kivisil fassaadivärv).

Süsinikdioksiidi difusioonitakistus

d, CO2 < 5 m

Nakketugevus (ISO 4624)

> 1,0 N/mm2  28 päeva betoonil

Veeauru takistus (EN ISO 7783)

d, H2O < 0,14 m

Ilmastikukindel

Hea, ka tööstuslikus- ja merelises kliimas. Laseb läbi seestpoolt auruna tuleva niiskuse. Takistab sade- ja roiskvete tungimist pinda.

Kuivainesisaldus

40-45 % (sõltuvalt toonist).

Erikaal

1.4 – 1.6 kg/l (sõltuvalt toonist), ISO 2811.

Säilitamine

Hoida külma eest. Toote või nõu temperatuur ei tohi ületada +35 °C. Ei tohi hoida otsese päikesevalguse käes. Toonitud või halvasti suletud poolik nõu ei säili kaua.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l, 18l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80 %. Värvimistöid ei tohi teha otsese päikesevalguse käes.

Eeltöö

Varem värvimata pinnad:
Uus betoon- või krohvpind peab olema kuivanud ja kõvenenud enne värvimistööde algust. Kuivamis- ja kõvenemisaega mõjutavad kasutatud betooni või krohvi koostis (nt. lubja-tsemendi suhe), kuivamis- ja kõvenemistingimused ning nt. ka krohvikihi paksus.

Puhasta varem värvimata pinnad mustusest, lahtistest osakestest ja sooladest. Pese hallitanud, sammaldunud pinnad altpoolt ülespoole Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Mõõtudesse valatud betoonpinnad tuleb esmalt puhastada liivapritsiga korraliku pinnaprofiili saamiseks, samuti klaasja ja läikiva tsemendikivi eemaldamiseks. Valupinnal esinev tsementliiv tuleb samuti eemaldada, kasutades liivapritsi, mehaanilist terasharjamist vastava seadmega või kõrgsurvepuhastust liiva ja veega.

Varem värvitud pinnad:
Puhasta pinnad mustusest, lahtistest osakestest ja sooladest. Pese hallitanud, sammaldunud pinnad altpoolt ülespoole Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Eemalda varem värvitud pinnalt lahtine, nõrgalt kinni olev või jahune (nt lubivärvi) värvikiht. Eemaldusmeetod valitakse vastavalt aluspinna kõvadusele ja eemaldatava värvipinna tüübile (nt terasharjaga, kuuma veega survepesu meetodil või liivapritsiga). Kõrvalda ka nõrgalt kinni olev betoon- või krohvikiht. Kontrolli ka betoonelementide vuugikohad üle ja vajadusel tee parandused. Betoonkonstruktsioonides olevad praod tuleb avada sobiva instrumendiga, esiletulnud terasdetailid puhastada roostest ja parandada vead betoonelementide parandamiseks ettenähtud süsteemi kohaselt.

Parandamine

Paranda praod, augud ja süvendused ümbritseva pinnaga tasaseks vastava betoonpindadele mõeldud parandusseguga ja krohvpindadel lubi- või lubitsementseguga. Töötle pinnad hoolikalt ja lase neil kõveneda enne värvimist.

Värvimine

Kivisil fassaadivärvi puhul võib kasutada nii kahe- kui ka kolmekordset pinnatöötlust:

a) Kahekordne pinnatöötlus
Krundi pinnad Pohjustusgeeli ja Kivisil fassaadivärvi seguga, mille segamissuhe on 1 liiter Pohjustusgeeli 10 liitrit Kivisil fassaadivärvi. Enne kasutamist sega Pohjustusgeeli ja Kivisil fassaadivärv omavahel korralikult (masinaga u 5 min). Vajadusel võib segu vedeldada mitte rohkem kui 5% veega (loputa Pohjustusgeeli purk lahjendamiseks vajamineva veega). Valmis segu tuleb peale segamist 24 tunni jooksul ära kasutada. Värvi pind mitte varem kui 12 tundi peale kruntimist vedeldamata Kivisil fassaadivärviga ilma Pohjustusgeeli lisamata.

b) Kolmekordne pinnatöötlus
Krundi töödeldav pind veepõhise Silikonipohjuste krundiga märg-märjale meetodil. Sega Silikonipohjuste veega suhtes 1:9 või 1:19 sõltuvalt kasutuskohast. Kõvadel aluspindadel, mille veeimavust soovitakse vähendada, kasuta segamissuhet 1:19 (1 osa Silikonipohjuste krunti ja 19 osa vett). Kui Silikonpohjuste krunti kasutada suhtes 1:9, on lahusel ka aluspinda tugevdav toime. Värvi kaks korda Kivisil fassaadivärviga. Pinnavärvimise võib sooritada, kui krunt on imendunud aluspinda (pind ei läigi). Värvimiskordade vahel peab olema vähemalt 12 tundi. Esimese kihi värvimisel võib Kivisil fassaadivärvi vedeldada veega 5-10%.

Kolmekordne pinnatöötlus annab parima vetthülgava pinna ja kaitseb nt. betooni korrosiooni eest. Juhul, kui vana värvipind on kriidine, soovitatakse peale korralikku eeltööd teha kolmekordne pinnatöötlus.

TÄHELEPANU:
Sega Kivisil fassaadivärvi hoolikalt enne kasutamist. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks varu piisav kogus ühest partiist värvi. Kui aga siiski pead kasutama erinevatest partiidest värvi, värvi üleminekukohad eelmisest ja uuest partiist värvide seguga (1:1). Püüa värvida nii, et üleminekukoht tuleks võimalikult mittemärgatavasse kohta.

Kata aknad enne kruntimist ja värvimist kinni. Kui värvipritsmeid satub aknale pühi need koheselt.

Suurtel pindadel tuleb töö sooritada ilma pausideta. Mehaaniline kriimustamine värvitud pinnal võib tekitada, eriti tumedate toonide puhul, heledaid triipe. See on omane kõikidele mattidele fassaadivärvidele, mis siiski ei mõjuta toote tehnilisi omadusi.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese veega.

Hooldusjuhised

Määrdunud pinda võib pesta ettevaatlikult survepesuga ilma pesuaineta, kuid mitte varem kui ühe kuu möödumisel värvimisest. Pesemisest võivad jääda pinnale püsivad jäljed, seega tuleb pesemisala piiritleda nurgast-nurka vastavalt ehituskonstruktsioonile. Lahtine mustus eemalda kuiva pehme harjaga kergelt pühkides, ilma hõõrumata.
Hallituse eemaldamiseks võib kasutada Tikkurila Homeenpoisto vesilahust ja korralikku loputamist. Tähelepanu! Peale Homeenpoisto puhastusvahendiga pesemist tuleb pind kindlasti üle värvida.

Hooldus

Hooldusvärvimiseks sobib Kivisil fassaadivärv.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/c) 40g/l (2010). Kivisil sisaldab LOÜ maksimaalselt 40 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Ärritav!

Sisaldab: 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oone. Nahale sattudes võib põhjustada ülitundlikkust. Vältida pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –