Hansa Silicate Primer

20.2333.55 (sis. km)

Silikaatkrunt krohvfassaadile
  • Tugevdab aluspinda
  • Parandab pinna niiskuskindlust
  • Moodustab ühtlaselt imava aluspinna
  • Väga hea veeauru läbilaskevõime
  • Väga hea nakkuvusega

Tooteinfo

Ohutuskaart

Tootekood: 1005705 Kategooriad: , ,

Kirjeldus

Tugevam aluspind

Silikaatkrunt krohvfassaadile

  • Tugevdab aluspinda
  • Parandab pinna nakkuvust

Kasutuskoht
Elu-, äri-, tööstus- ja laohooned. Sobib uute betoon-, lubikrohv-, lubitsementkrohv- ja silikaattellispindade kruntimiseks. Sobib ka eelnevalt lubi-, lubitsement-, tsement- või silikaatvärviga värvitud pindade kruntimiseks enne värvimist silikaatvärviga Hansa Silicate. Sobib kasutamiseks ka krohvpindadel siseruumides.

Katvus 1x
4-6 m2/l. Lõplik kulu sõltub aluspinna karedusest ja pealekandmise meetodist.

Töövahendid
Rull, hari, pintsel või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,018” – 0,023” või 0,460 – 0,580 mm.

Kuivamisaeg
12 tundi – ülevärvitav (+23 °С,RH 50%). Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Vesi. Täpsema info saamiseks tutvu kasutusjuhendiga.

Pakendid
5,0 L; 10,0 L.

Säilitamine
Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras 3 aastat toote pakendil märgitud valmistamisajast.

Tihedus
1,0 kg/l, (ISO 2811).

Lisainfo

Kaal -
Pakend

5,0 L, 10,0 L

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Varem värvimata pind:
Uusi betoonpindasid võib värvida peale esimest kütteperioodi ja krohvpindasid 1-2 kuulise kõvenemisperioodi järel. Puhasta pind tolmust, mustusest, sooladest ja lahtistest osakestest survepesu või terasharjamise teel. Hallitusest või vetikatest kahjustunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega. Paranda avatud praod ja süvendid ümbritseva pinna tasemeni, kasutades aluspinnaga võimalikult sama koostisega lubi- või lubitsementmörti. Väikesed praod ja ebatasasused paranda silikaatvärvi Hansa Silicate ja liiva seguga. Sile, vormi vastu valatud betoonpind töötle vajaliku pinnaprofiili saamiseks ning pinnalt tsementkivi ja -liimkihi eemaldamiseks mehhaaniliselt liivapritsi, terasharja või vesiliivapesuga.
Varem värvitud pind:
Eemalda pinnalt lahtine anorgaaniline värv ja nõrgalt kinni olev krohvikiht liivapritsi, terasharjamise või survepesuga. Orgaaniline värv eemalda täielikult. Hallitusest või vetikatest kahjustunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega. Ava betoon- või krohvpinnas olevad praod ja puhasta esiletulnud sarrus roostest. Kõik pinnadefektid tuleb parandada vastavalt kasutatud ehitusmaterjali kasutusjuhendile. Paranda avatud praod ja süvendid ümbritseva pinna tasemeni, kasutades aluspinnaga võimalikult sama koostisega lubi- või lubitsementmörti. Väikesed praod ja ebatasasused paranda silikaatvärvi Hansa Silicate ja liiva seguga.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Krunditav pind peab olema kuiv ja puhas, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi kruntimist kuuma ilmaga või otsese päikese käes.

KRUNTIMINE
Poorne, imav pind krundi 1:1 veega vedeldatud silikaatkrundiga Hansa Silicate Primer. Kruntimiseks kasuta “märg-märjale“ meetodit s.o. lühikese aja jooksul kanna pinnale 2-3 kihti kruntimislahust. Peale 12 tunni möödumist krundi silikaatkrundi Hansa Silicate Primer ja silikaatvärvi Hansa Silicatee seguga (suhe 1:2). Mõõdukalt imav pind krundi silikaatkrundiga Hansa Silicate Primer. Peale 12 tunni möödumist krundi silikaatkrundi Hansa Silicate Primer ja silikaatvärvi Hansa Silicate seguga (suhe 1:2). Tihe, kõva pind krundi silikaatkrundi Hansa Silicate Primer ja silikaatvärvi Hansa Silicate seguga (suhe 1:2). NB! Mittevärvitavad pinnad (aknaklaasid, looduslikust kivist, metallist pinnad, taimed jne) kata enne tööde algust kinni.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Peale värvimist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS
Sisaldab kaaliumsilikaati. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kanda silmade- või näokaitset. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumis­punkti. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/h) 30 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 30 g/l.