Helmi Pohjamaali – kruntvärv

8.7849.59 (sis. km)

Veepõhine akrülaatkruntvärv mööblile sisetingimustes.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , , , Silt:

Kirjeldus

M1

Tüüp

Veepõhine akrülaatkruntvärv.

Sobivus

Sisetingimustes puit-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat- ja metallpindade värvimiseks. Sobib nii uutele kui varem värvitud pindadele, sealhulgas varem alküüd- ja katalüütvärvidega värvitud pindadele. Ei sobi nitrotsellulooslakiga lakitud pindade ülevärvimiseks.

Kasutusobjektid

Mööbel, kapid, uksed, aknaraamid, liistud, radiaatorid, plekkahjud jmt.

Alusvärvid

A

Toonid

Toonitav heledatesse Tikkurila Symphony, Tunneta Värvi värvikaardi toonidesse.

Läikeaste

Matt

Kulu

6-8 m²/l.

Pakendid

0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Sünteetiliste harjastega pintsel, rull.

Kõrgsurvepihustamine:

– ava läbimõõt 0,013”–0,015” vedelda 0-5%

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

1 tund – puutekuiv.

2 tundi – ülevärvitav Helmi Pohjamaali kruntvärviga.

5 tundi – ülevärvitav Helmi mööblivärviga.

Kuivainesisaldus

u 35%.

Erikaal

u 1,3 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Pakend

0.225l, 0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas, temperatuur vähemalt +8 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Madal temperatuur (u +15 °C) ja kõrge õhuniiskus (RH 50-70%) pikendavad värvi tööaega ja lihtsustavad värvimist.

Eeltöö

Puhasta uus pind hoolikalt tolmust ja mustusest, et tagada värvi korralik nakkuvus.

Pese eelnevalt värvitud või pind Maalipesu puhastusainega ja loputada hoolikalt veega. Lase kuivada. Eemalda vana lahtine värvi- või lakikiht kaaprauaga ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused ja praod pahtelda sobiva Vivacolori pahtliga. Lihvi pind pärast kuivamist ja eemalda lihvimistolm.

Värvimine

Esmane värvimine:
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Kanna värvi pinnale pintsli, rulli või pihustiga. Suurtele pindadele kanna värvi värvirulliga ja silu üle pintsliga. Kõige paremini sobib selleks purustatud harjastega pintsel.

Imavad või poorsed pinnad on soovitav esmalt kruntida 5-10% vedeldatud kruntvärviga ning teha vahelihv. Seejärel värvida pind 2 tunni pärast vedeldamata kruntvärviga.

Helmi mööblivärvi võib pinnale kanda 5 tunni pärast.

Töövahendite puhastamine

Eemalda töövahenditelt liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud värv eemalda Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest:
Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega kasutades pehmet harja, pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesemist loputa pind veega.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/g) 30 g/l. Helmi Pohjamaali sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni (BIT). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –